25 września odbyło się piąte, seminarium szkoleniowe z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY. Patronat honorowy nad Akademią objęło Stowarzyszenie Polska Wentylacja oraz białostocki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Konferencję poprowadził Jarosław Wiche – Dyrektor Techniczny SMAY.

Spotkanie rozpoczął gość specjalny - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oddział w Białymstoku, Włodzimierz Ławniczuk, który zreferował 30-letnią działalność Oddziału.  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Białymstoku. Znany specjalista w zakresie przepisów przeciwpożarowych, dr inż. Dariusz Ratajczak, przedstawił nie tylko aktualne prawo, ale też perspektywy jego zmian oraz konsekwencje wejścia w życie unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011. Dr inż. Grzegorz Kubicki przedstawił teoretyczne i praktyczne problemy realizacji projektu wentylacji pożarowej budynków wielokondygnacyjnych. O zasadach wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych służących do ochrony ppoż opowiedział Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB, st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko.

Akademia Wentylacji Pożarowej to także okazja do przedstawienia rozwiązania ochrony ppoż. w systemach wentylacji pożarowej, podnoszące komfort i bezpieczeństwo przebywania ludzi w budynkach. Kierownik Działu Automatyki SMAY - Robert Zapała opowiedział o pierwszym inteligentnym systemie ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacji Safety Way®, prezentując praktyczne funkcjonowanie systemu w oparciu o autentyczny projekt, który został zrealizowany w najwyższym biurowcu w Polsce – Sky Tower we Wrocławiu. Kierownik działu badań i rozwoju firmy SMAY, Izabela Tekielak-Skałka, przedstawiła integralną część SafetyWay® - kompaktowe inteligentne urządzenie typu iSWAY-FC Adaptive, posiadające zdolność do samoadaptacji w zależności od zmieniających się zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wykład ten został uzupełniony o wystąpienie przedstawiciela firmy PLUM – Romana Murawskiego, który przedstawił zasadę działania adaptacyjnego systemu regulacji układów różnicowania ciśnień urządzeń serii iSWAY-FC-Adaptive®.

Kolejną prezentację poprowadzili przedstawiciele SMAY, Tomasz Burdzy i Izabela Tekielak-Skałka, którzy przedstawili zagadnienia związane ze strumieniową i kanałową wentylacją garaży, obejmujące aspekty projektowe, spostrzeżenia praktyczne oraz prowadzenie symulacji CFD i prób dymowych jako narzędzia do weryfikacji poprawności pracy instalacji.  Ostatni wykład seminarium objął przegląd oferty Smay wraz z obiektami referencyjnymi, a poprowadził go opiekun regionu, Menedżer ds. Kluczowych Klientów Michał Piasecki.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób - głównie projektanci, architekci, rzeczoznawcy, menedżerowie firmy z sektora budownictwa. Kolejne seminarium z cyklu Akademia Wentylacji Pożarowej SMAY odbędzie się we Wrocławiu. Szczegóły już wkrótce!

Źródło, fot. Smay