R455A ma zostać dodany do normy ANSI/ASHRAE 34-2013, Nazewnictwo i Klasy Bezpieczeństwa Czynników Chłodniczych jako gaz "lekko palny" (klasa bezpieczeństwa A2L).

Nowy czynnik - R455A - stworzony przez Honeywell jako zamiennik R404A, ma GWP o wartości 145, może być więc traktowany jako długoterminowy czynnik alternatywny. Zawdzięcza to nietypowemu składowi: zawiera 75,5% R1234yf, 21,5% R32 i 3% CO2. Jest to jedna z dwóch mieszanin, zawierających CO2 i znajdujących się na liście ASHRAE - druga to R445A (Mexichem’s AC6). Czynnik ten składa się z 85% R1234ze(E) oraz 9% R134a i 6% CO2. Ma stanowić alternatywę dla R1234yf w systemach klimatyzacji samochodowej.

Zastosowanie CO2 w mieszaninach wpływa pozytywnie na poprawę charakterystki czynnika pod względem wydajnościowym, nie wydaje się natomiast wpływać na palność mieszaniny.

Fot. Honeywell