Certyfikację central wentylacyjnych firmy Bartosz (Vena dla budownictwa mieszkaniowego i Vebar do zostosowań przemsyłowych) przeprowadzono pod koniec 2015 roku. Podczas kontroli inspektorzy TÜV Rheinland sprawdzili dokumentację techniczną, proces produkcji oraz procedury kontroli jakości. Sprawdzono, czy centrale są produkowane zgodnie z normami oraz czy osiągają normowe parametry. W szczególności zwracano uwagę na normy:

  • PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne,
  • PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji,
  • DIN 1946-4:2008 Ventilation and air conditioning -- Ventilation in hospital.

Firma Bartosz jest jedną z kilku firm w polskiej branży HVACR (obok np. Clima Gold czy VBW), które mają certyfikat wydany przez TÜV Rheinland.