EHS (Eco Heating System) to pompy ciepła czerpiące energię z powietrza atmosferycznego, które pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń w niskotemperaturowym systemie wodnym (A2W) oraz ogrzewanie powietrzne (A2A-TDM).


EHS czyli efektywne i ekologiczne grzanie i chłodzenie

Typoszereg obejmuje, w zależności od modelu, moce grzewcze 6-16 kW. Pompy  EHS osiągają współczynnik efektywności energetycznej (COP) ponad 4,0 (400%). Dla wybranych modeli, w warunkach nominalnych (temperatura powietrza 7ºC, temperatura wody 35ºC - A7/W35), COP sięga nawet 4,75.

Pompy EHS, przy odpowiednio wykonanym projekcie, mogą stanowić jedyne źródło ciepła, ale współpracują też (z udziałem bufora ciepła) z wysokotemperaturowymi źródłami szczytowymi, np. kocioł na paliwo stałe czy kominek z płaszczem wodnym. Są też przystosowane do współpracy z kolektorami słonecznymi, wspomagającymi przygotowanie c.w.u. W przypadku modernizacji instalacji, mogą uzupełniać istniejący kocioł na gaz ciekły czy olej opałowy.

Są też dostosowane do pracy w zmiennych warunkach klimatu Polski - dla wybranych modeli przy temperaturze -10ºC, spadek mocy grzewczej w stosunku do nominalnej wynosi 10%. Fabrycznie montowana grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, działająca z niewielką nadaną zwłoką czasową, ułatwia odpływ kondensatu podczas odszraniania (defrost). Na życzenie można aktywować czasową funkcję zdmuchiwania śniegu, co zabezpiecza wentylatory przed skutkami zamarzania śniegu nawianego przez wiatr.

Odpowiednie rozwiązania EHS mogą być wykorzystane jako agregat „wody lodowej” do współpracy z klimakonwektorami czy chłodnicami w centralach wentylacyjnych lub współpracować z klasycznymi jednostkami klimatyzacyjnymi typu ściennego i kanałowego, zapewniającymi ogrzewanie lub chłodzenie.


EHS MONO, czyli pompa ciepła dla hydraulików

Agregat typu monoblok EHS MONO został stworzony z myślą o instalatorach specjalizujących się w systemach ogrzewania wodnego, gdyż nie trzeba wykonywać instalacji chłodniczej. Urządzenie należy podłączyć jedynie do wodnej instalacji grzewczej - jak tradycyjne źródła ciepła.

Rys. 1. Przykład instalacji z pompą ciepła EHS MONO. Rys.Samsung

W skład modułu hydraulicznego MONO wchodzą podgrzewacz c.w.u o pojemności 200 lub 300 l, moduł sterujący, 2 pompy obiegowe, elektrozawory, grupa bezpieczeństwa oraz dodatkowy termostat CO. Jeśli pompa ma być wykorzystywana w instalacjach modernizowanych, może być instalowana w najprostszej wersji - z samym modułem sterującym i z wykorzystaniem już istniejących elementów instalacji grzewczej. Moduł sterujący MONO pozwala na obsługę dwóch stref grzewczych, np. instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego, co umożliwia utrzymanie różnej temperatury w oddzielnych strefach budynku. Zarówno dla trybu grzania, jak i chłodzenia, można wybrać regulację w oparciu o temperaturę zasilania lub temperaturę w danym pomieszczeniu. Agregaty EHS MONO standardowo wyposażone są w grzałkę tacy ociekowej. W obiegu kotłowym pomp EHS MONO należy stosować, jako czynnik roboczy mieszaninę wody i glikolu, co zabezpiecza przed zamarzaniem czynnika, w przypadku zaniku napięcia.


EHS SPLIT, czyli zalety systemu rozdzielonego

EHS SPLIT (system rozdzielony) składa się z dwóch elementów, połączonych instalacją chłodniczą - jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego o wyglądzie i budowie zbliżonej do wiszącego kotła gazowego. System EHS Split umożliwia oddalenie jednostki zewnętrznej nawet o 75 m od modułu hydraulicznego, dzięki czemu urządzenie można postawić na działce w najbardziej dogodnym miejscu. Z drugiej strony, dzięki lokalizacji modułu hydraulicznego wewnątrz budynku, EHS SPLIT jest rozwiązaniem wskazanym w przypadku przewidywanych okresowych zaników napięcia.Moduł hydrauliczny SPLIT przygotowuje ciepłą wodę na cele grzewcze lub tzw. wodę lodową, którą można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń lub powietrza wentylacyjnego.

 

Rys. 2. Przykład instalacji z pompą ciepła EHS SPLIT. Rys.Samsung

Pompa ciepła SPLIT jest przystosowana do współpracy z podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 200 lub 300 l, które umożliwiają podłączenie pompy ciepła (wyposażenie w jedną wężownicę) lub współpracę z instalacją kolektorów słonecznych (wyposażenie w dwie wężownice). Wbudowana grzałka elektryczna umożliwia dezynfekcję zbiornika przez okresowy przegrzew wody.


EHS TDM - jeden system grzania i chłodzenia

EHS TDM jest rozwinięciem koncepcji SPLIT. Pracuje w trybie powietrze/ woda (A2W),  także w trybie powietrze/powietrze (A2A). TDM łączy  funkcjonalność ogrzewania powietrznego i wodnego. Zależnie od potrzeb, można jednocześnie uruchomić ogrzewanie wodne i jednostki wewnętrzne A2A, które bez pośrednictwa wody przekazują ciepło wprost do pomieszczenia. Rozwiązanie to umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczenia zimą i - przy wykorzystaniu tych samych jednostek - klimatyzację latem. TDM pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne w stosunku do dwóch oddzielnych systemów grzewczego i chłodzącego.

Rys. 3. Przykład instalacji z pompą ciepła EHS TDM. Rys.Samsung

System EHS TDM można konfigurować i rozbudowywać dowolnie, wykorzystując elementy bazowe. Zestaw podstawowy składa się z agregatu i modułu hydraulicznego, który pozwala przygotować wodę do celów grzewczych lub wodę lodową. Następnie, układ można rozbudować o podgrzewacz - typowy c.w.u. lub biwalentny (umożliwiający podłączenie kolektorów słonecznych). Następnym krokiem może być dodanie instalacji chłodniczej i podłączenie jednostek wewnętrznych typu ściennego lub kanałowego, które bezpośrednio ogrzewają lub chłodzą powietrze.

 

Fot., rysunki: Samsung