Instalacja chłodnicza i klimatyzacyjna składa się z wielu komponentów. Ważną jej częścią jest filtr odwadniająco-odkwaszający. Jego podstawowymi zadaniami są: osuszanie instalacji chłodniczej, przechwycenie cząstek stałych i zanieczyszczeń pozostałych po procesie lutowania oraz ochrona instalacji przed kwasami, jakie mogą powstać w trakcie pracy urządzenia. Brak lub zastosowanie nieodpowiedniego filtra może być przyczyną różnego rodzaju awarii, przykładowo: niedrożności elementu rozprężnego, czy uszkodzenia sprężarki związanego z zakwaszeniem instalacji.

Zeolit

Nowoczesne filtry wykonywane są z sit molekularnych (zeolitów). Zeolity, to krystaliczne, uwodnione glinokrzemiany, które zawierają w swojej strukturze luki (kanaliki) zdolne do przyjmowania cząsteczek wody. Długość wszystkich kanalików, w jednym gramie zeolitu, może osiągać do 2 milionów kilometrów. Wkłady filtrów są wykonywane w postaci luźnych kuleczek zeolitów lub ich spieków.

Filtry można podzielić na kilka grup. Podział ten zaprezentuję na podstawie produktów firmy GAR.

Filtr GAR
Najmniejszymi filtrami są filtry serii SM wykonane w obudowie miedzianej z przyłączami do lutowania. Dedykowane są one do małych urządzeń chłodniczych z kapilarnym elementem dławiącym.
Filtry te posiadają wkład w postaci sypkiej (zeolity XH9).
Do średnich i większych urządzeń stosuje się filtry wykonane w obudowie stalowej serii FG z wkładem osuszająco-odkwaszającym w postaci spieków zeolitowych.
Filtry tego typu są najczęściej stosowane w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Filtr serii FG składa się z obudowy stalowej pomalowanej metodą proszkową z przyłączami skręcanymi lub do lutowania, wkładu filtracyjnego z sit molekularnych typu 3Å (3), sprężyny podtrzymującej (1) z gniazdem (2) materiału włóknistego (4) na siatce stalowej (5) służącej
do prawidłowego usadowienia wkładu filtracyjnego.

Schemat GAR

Filtry dostępne są w różnych wersjach rozmiarowych.
Uzależnione jest to od wielkości wkładu filtracyjnego i rodzaju zastosowanego przyłącza. Podstawowymi rodzajami przyłączy są przyłącza lutowane i skręcane typu SAE. Ponadto dostępne są również filtry do chłodniczych instalacji samochodowych ze skręcanymi przyłączeniami typu „ORS” (FG ORS) i „O-ring” (FG O-RING).
Oprócz filtrów z jednokierunkowym przepływem czynnika, dostępne są również wersje specjalne z przepływem dwukierunkowym (seria FGBF Bi–Flow). Stosowane są one w układach pomp ciepła z odwracalnym kierunkiem przepływu czynnika chłodniczego.
Do dużych instalacji przeznaczone są filtry ze skręcaną obudową i wymiennymi wkładami filtracyjnymi (FGR). W zależności od wielkości instalacji dostępne są filtry z 1, 2, 3 lub 4 wkładami filtracyjnymi FGR 48.
Poza filtrami odwadniająco-odkwaszającymi w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych stosuje się również filtry mechaniczne. Montuje się je po stronie ssawnej instalacji chłodniczej, bezpośrednio przed sprężarką. Mają one za zadanie zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniami. Firma GAR wykonuje je w dwóch wersjach ze stałym wkładem (seria FM) oraz z wymiennymi wkładami filtracyjnymi (seria FGM).

Tabela 1. Zdolność odwadniania w gramach w temperaturze 24/25°C dla czynnika R 404A