ORGANIZATORZY: Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Stowarzyszenie "Dialog i Rozwój"
PATRONI MERYTORYCZNI: Senacka Komisja Środowiska, Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PATRONI MEDIALNI: TVP1, BMP, Abrys

Zapraszają na konferencję Forum Ochrony Środowiska, która jest z jednej strony podsumowaniem osiągnięć ostatnich 25 lat, z drugiej próbą rozważenia dalszych, koniecznych do podjęcia działań w zakresie ochrony środowiska. Forum ma na celu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące gospodarczej roli Polski w Unii Europejskiej w 2020 roku i wskazać najważniejsze środowiskowe wyzwania dla Polski.

Konferencja będzie doskonałym miejscem do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień związanych z szeroko pojmowaną ekologią. Przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz organizacje pozarządowe związane z naturą, dokonają analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie gospodarki wodnej, energii odnawialnej, gospodarki surowcowo-energetycznej, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji ekologicznych.

50% rabatu po podaniu hasla "HVACR.pl" na formularzu zgłoszeniowym!

[WIĘCEJ O FORUM]

[PROGRAM]

[ZGŁOSZENIE]