Forum Wentylacja 2014 Salon Klimatyzacja 2014

Tegoroczny program seminariów FWSK jest następujący:

 

5 marca (środa)
 

Sala A - Wentylacja

 •     Nowe przepisy - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 •     Wentylacja hybrydowa – od początków innowacyjnej technologii do pojawienia się w polskim systemie prawnym dotyczącym budynków
 •     Ocena energetyczna wentylacji z odzyskiem ciepła - energia cieplna i elektryczna
 •     Wytyczne dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych
 •     Sprawność odzysku ciepła w układach wentylacji
 •     Jak zapewnić właściwe warunki higieniczne w kontekście wymogów dla energii pierwotnej
 •     Kanałowe pompy ciepła jako efektywne uzupełnienie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w warunkach budynków jednorodzinnych - studia przypadków
 •     Wytyczne techniczne dla instalacji wentylacji w budynkach NF40 i NF15 oraz zagadnienia szczelności powietrznej

Sala B - Klimatyzacja

 •     Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro. Przestrzegaj prawa, zaplanuj rozwój
 •     Projektowanie belek chłodzących w aspekcie zmian warunków technicznych
 •     Energooszczędność w systemach wentylacji i klimatyzacji
 •     Metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych
 •     Zapotrzebowanie energii do uzdatniania i transportu powietrza w sali kinowej
 •     Warsztaty Fluid Desk - FDBES Ventpack 3.0 i FloEFD

Prezentacje inżynierskie:

 •     Alnor - System kanałów i kształtek okrągłych
 •     Belimo Siłowniki - Nowości w ofercie
 •     BSH Klima - Belki chłodzące SCHAKO
 •     B&L International - Urządzenia SWEMA do pomiaru szczelności: budynków i kanałów wentylacyjnych - prezentacja i pokaz działania.
 •     Free Polska - Gree numerem 1 na świecie
 •     REQURA - centrale wentylacyjne Harmann
 •     Johnson Controls - Jak wytworzyć chłód dla klimatyzacji o najwyższej sprawności energetycznej?
 •     Klima-Therm - Centralne zarządzanie systemami klimatyzacji ze zmiennym przepływem VRF AIRSTAGE
 •     Venture Industries - Odzysk ciepła w wentylacji mechanicznej – rekuperatory

 

6 marca (czwartek)
 

Sala A - wentylacja pożarowa

 •     Wentylacja pożarowa
 •     Aktualne zmiany oraz kierunki modyfikacji prawa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku
 •     Praktyczne aspekty stosowania systemów różnicowania ciśnień
 •     Wymogi dla systemów i urządzeń wentylacji pożarowej - problemy certyfikacji i zastosowania w budownictwie
 •     Próby i testy odbiorowe instalacji wentylacji pożarowej
 •     Wentylacja strumieniowa - zasada działania i błędy projektowe
 •     System oddymiania galerii handlowej - przykład adaptacji obiektu
 •     Wielkokubaturowe hole wejściowe w budynkach wysokich - przykład adaptacji obiektu

Sala B - EVIA - głos europejskiego przemysłu wentylacyjnego

Seminarium przygotowane przez EVIA –Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego

 •     Dyrektywa Europejska Ekoprojekt (Ecodesign) i zasady znakowania etykietami energetycznymi central wentylacyjnych do budownictwa mieszkaniowego
 •     Wymagania Dyrektywy Europejskiej Ekoprojekt (Ecodesign) w odniesieniu do wentylacji niemieszkaniowej
 •     Wymagania Dyrektywy Europejskiej Ekoprojekt (Ecodesign) w odniesieniu do wentylatorów
 •     Zmiany dyrektywy EPBD w aspekcie wentylacji
 •     Nowelizacja normy EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji”

Energia

 •     Współczynnik SFP jako miara efektywności energetycznej systemu
 •     Wpływ filtracji powietrza na efektywność i energochłonność instalacji
 •     Przewidywane zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków
 •     Aspekty chłodzenia w nowej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków
 •     Problemy wentylacji w budynkach pasywnych - studium przypadku szkoły pasywnej

Wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym

 •     Seminarium skierowane do kominiarzy i zarządców nieruchomości
 •     Warunki Techniczne użytkowania lokali mieszkalnych - eksploatacja przewodów kominowych i wentylacji grawitacyjnej
 •     Praktyka stosowania nawiewników powietrza
 •     Odbiory i kontrole działania wentylacji

Prezentacje inżynierskie:

 •     Aereco - Nietypowe rozwiązania klap przeciwpożarowych, zmiany w prawie
 •     B&L Inernational - Nowe urządzenia pomiarowo-wykonawcze do instalacji HVAC
 •     Mercor - mcr EXi – system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych
 •     Scrol - Systemy oddymiania, systemy napowietrzania Sodeca
 •     Smay - Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych.
 •  

Źródło: www.forumwentylacja.pl