Propan (R290) stosowany jest jako czynnik chłodniczy w klimatyzatorach i innych urządzeniach chłodniczych w Indiach i na Dalekim Wschodzie. jest to jednak czynnik palny i wybuchowy, wobec czego musi spełnić wyższe wymagania i standardy bezpieczeństwa. Podczas procesu certyfikacji audytorzy potwierdzili zgodność linii produkcyjnej z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w europejskich dyrektywach ATEX.

Haier jako pionier w klimatyzacji na propan (produkty te weszły na rynek w 2015 roku) ma obecnie 6 linii produkcyjnych, w tym jedną z certyfikatem w zakładzie w Jiaozhou factory i deklaruje pełną gotowość do masowej produkcji inteligentnych klimatyzatorów z falownikami.