EBITDA wyniosła 60,8 mln euro (+34,6%), a zysk netto za rok wyniósł 24,8 mln euro (+131,6%). W tym samym czasie portfel zamówień osiągnął rekordowe 180,2 mln euro, co stanowi wzrost o 134% w porównaniu z grudniem 2020 r.

„Rok 2021, 35. rok działalności Lu-Ve Group, był bardzo pozytywny, charakteryzował się aktywnym popytem, ​​pomimo gwałtownego wzrostu cen materiałów i trudności z zaopatrzeniem” – skomentował prezes Lu-Ve Group Iginio Liberali.

UE, z obrotem 373,8 mln euro – 77,4% całkowitej sprzedaży – pozostaje najważniejszym rynkiem dla Grupy. Bardzo silny wzrost sprzedaży osiągnięty we Włoszech w 2021 r. (+39 proc., czyli 90,8 mln euro) sprawił, że odsetek eksportu nieznacznie spadł do nieco ponad 81 proc.

Do krajów, które odnotowały największe wzrosty w 2021 roku należały Francja, Polska, Czechy, Niemcy, Chiny i USA. Wyniki w Danii były uważane za bardzo negatywne w porównaniu z poprzednimi latami, przy czym Finlandia i Turcja również odnotowały znaczne spadki.

Sukces trwał przez pierwsze dwa miesiące tego roku, ze skonsolidowanym obrotem w wysokości 91,7 mln euro, co stanowi wzrost o 45,1% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Portfel zamówień osiągnął również nową rekordową wartość 199,4 mln euro, co stanowi wzrost o 123,7% w porównaniu z lutym 2021 r.