Słowo „plastik”, leżące na granicy między ciałem stałym a płynem, odnosi się raczej do plastyczności związku niż jego składu chemicznego.

Zespoły z uniwersytetów w Cambridge i Catalunya odkryły, że kryształy neopentyloglikolu, powszechnie dostępnego organicznego związku chemicznego stosowanego obecnie w syntezie poliestrów, farb, smarów i plastyfikatorów, pod ciśnieniem dają ogromny efekt chłodzenia. Kompresowanie glikolu neopentylowego daje bezprecedensowo duże zmiany termiczne dzięki rekonfiguracji molekularnej. Uzyskana zmiana temperatury jest opisana jako porównywalna z osiąganą przez HFC i węglowodorowe czynniki chłodnicze.

Dr Xavier Moya z University of Cambridge, który prowadził badania z profesorem Josepem Lluísem Tamaritem z Universitat Politècnica de Catalunya, pracuje obecnie z Cambridge Enterprise, działem komercjalizacji University of Cambridge, aby wprowadzić opisywaną technologię na rynek.