Na stoisku miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja (stoisko nr 3 w pawilonie 5A), podczas poznańskich targów POLAGRA TECH, będzie można zasięgnąć rady ekspertów  w zakresie rozwiązań technicznych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w różnych sektorach przemysłu spożywczego; uzdatniania wody technologicznej; prawa dotyczącego czynników chłodniczych oraz gospodarki odpadami.

Dla właścicieli małych i średnich firm przygotowano konsultacje dotyczące zarządzenia finansami spółek. Porad udzialać  będzie ekspert z Misters Audytor Adviser. Jest to autoryzowany Ośrodek Doradczy w ramach Krajowego Systemu Usług PARP, w zakresie optymalizacji zarządzania finansami spółek w obszarze: sprzedaży, marketingu, finansów i księgowości, podatków oraz prawnym.

 
HARMONOGRAM

29 września, godz.: 10.00 – 16.00.

Krzysztof Grzegorczyk (Fundacja Ochrony Klimatu PROZON). Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych w świetle nowych regulacji europejskich i planowanych rozwiązań polskich. Ograniczenia stosowania syntetycznych czynników chłodniczych i perspektywy czynników naturalnych. Zagospodarowywanie syntetycznych czynników chłodniczych.
Maciej Galiński. Przemysłowe układy chłodzenia – zakłady spożywcze i browary
Bartosz Nowacki (ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz rzeczoznawca Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła). Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.

30 września, godz.: 10.00 – 16.00

Jarosław Podlaski (dyrektor ds. Projektów Przemysłowych w Area Cooling Solutions). Instalacje chłodnicze dla przemysłu spożywczego i mięsnego, przechowalnictwo owoców i warzyw
Jan Marjanowski (ekspert w zakresie uzdatniania wody, przeciwdziałania korozji oraz chemicznego czyszczenia: kotłów, wymienników ciepła ,wież chłodniczych i skraplaczy wyparnych w przemyśle spożywczym w branżach energetycznej, chłodniczej i klimatyzacyjnej) Uzdatnianie wody na cele chłodzenia, produkcyjne dla zakładów mleczarskich i spożywczych
Bartosz Nowacki (ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz rzeczoznawca Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła). Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.
 
1 października

godz.: 9:30–13:30
Barbara Misterska-Dragan
(Misters Audytor Adviser, autoryzowany Ośrodek Doradczy w ramach Krajowego Systemu Usług PARP) Optymalizacja zarządzania finansami spółek w obszarze: sprzedaży, marketingu, finansów i księgowości, podatków oraz prawnym

9:30–10:30 i 13:30–17:00
Michał Dobrzyński (aveECO), Krzysztof Pietrzak (Meritum Competence). Obowiązki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń chłodniczych:
    ograniczenia stosowania czynników HFC i HCFC (F-gazy i SZWO)
    jak legalnie użytkować urządzenia chłodnicze?
    jakie działania i kiedy należy koniecznie wykonywać?
    czego wymagać od firm serwisowych?
    postępowanie z odpadami;
    czego unikać planując nowe inwestycje?

2 października, godz.: 9:30–14:30

Bartosz Nowacki (ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz rzeczoznawca Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła). Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.