Kierownik Projektu HVAC

Rodzaj ogłoszenia:
dam pracę
Oferent:
Firma/Agencja
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Miasto:
Rodzaj pracy:

Rodzaj umowy:
Nr referencyjny:

Antal International - firma branży doradztwa personalnego - dla swojego Klienta, w związku z intensywnym rozwojem i poszerzeniem portfela zamówień, poszukuje doświadczonych osób na stanowisko:

Kierownik Projektu HVAC

Region: kujawsko-pomorskie

Nr ref.: KK/HVAC/032014

Obowiązki:

 •     opracowywanie szczegółowych harmonogramów realizacji prac projektowych, opracowań technologicznych, kompletacji dostaw, prac montażowych, uruchomień i odbiorów,
 •     opracowanie harmonogramu finansowego kontraktu,
 •     koordynacja prac projektowych, opracowań technologicznych w celu zgodnej z harmonogramem realizacji kontraktu,
 •     nadzór nad pracami projektowymi ze szczególnym uwzględnieniem wymogów umownych,
 •     rozdział zadań zespołu realizacji kontraktu i kontrola ich wykonania,
 •     opracowanie zakresu dostaw oraz zleceń podwykonawcom, z uwzględnieniem punktów styku zakresów,
 •     prowadzenie uzgodnień technicznych z dostawcami i podwykonawcami,
 •     prowadzenie dokumentacji kontraktu (w tym wg wymagań FIDIC),
 •     podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych podnoszących wynik ekonomiczny kontraktu,
 •     reprezentowanie firmy w kontaktach z klientem,
 •     prowadzenie uzgodnień finansowych, wystawianie dokumentów przerobowych,
 •     ogólny nadzór nad pracami montażowymi,
 •     rozliczanie finansowe kontraktu,
 •     podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych podnoszących wynik ekonomiczny kontraktu,
 •     reprezentowanie firmy w kontaktach z klientem

Wymagania:

Poszukujemy osoby o wykształceniu wyższym technicznym w branży instalacji sanitarnych z min. 3 letnim doświadczeniem na analogicznym stanowisku. Poszukiwany Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu technologi instalacji wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, wod-kan-gaz, a także uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym jest warunkiem koniecznym.

Klient Antal Int. oferuje:

Nasz Klient oferuje możliwość współpracy przy dużych projektach z branży HVAC, pakiet narzędzi niezbędnych do pracy, a także elastyczne formy zatrudnienia.

 

Zainteresowane osoby, spełniające ww wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą formularza

Prosimy o przesyłanie Aplikacji w wersji polskiej oraz angielskiej, z wyszczególnienem realizowanych projektów.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) przez Antal International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-564 Warszawa), agencję zatrudnienia ujawnioną w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 496, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych – w powyższych celach - innym podmiotom powiązanym lub współpracującym z Antal International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”Data publikacji: 2014-05-07
Data zakończenia: 2015-05-07