Specjalista ds. Instalacji chłodu i klimatyzacji

Rodzaj ogłoszenia:
dam pracę
Oferent:
Firma/Agencja
Województwo:
dolnośląskie
Miasto:
Wrocław
Rodzaj pracy:

Rodzaj umowy:
Nr referencyjny:
DT/SCK/12/14

Naszą misją  jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości środowiska zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej.

Celem centrum jest  organizowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie:

 • Biotechnologii i technologii medycznej,
 • Nanotechnologii i jej zastosowanie w nowoczesnych materiałach,
 • Energii i zmian klimatycznych,

Dalsze informacje na temat EIT + można znaleźć na http://www.eitplus.pl/

Obecnie poszukujemy pracownika, którego głównym zadaniem będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji chłodu i klimatyzacji na stanowisku:

Specjalista ds. Instalacji
(chłodu i klimatyzacji) Miejsce pracy: Wrocław
nr ref.: DT/SCK/12/14


Główne zadania i obowiązki:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji chłodu i klimatyzacji poprzez planowanie, wykonanie lub zlecenie na zewnątrz i dozór nad przeglądami, konserwacją, serwisowaniem, remontami i rozbudową,  instalacji chłodu i klimatyzacji.
 • Usuwanie drobnych awarii w zakresie urządzeń, instalacji chłodu i klimatyzacji oraz ich testowanie po wykonanych naprawach.
 • Wsparcie przy odbiorach i uruchamianiu urządzeń, instalacji chłodu i klimatyzacji, udział w komisji odbioru końcowego inwestycji/remontów oraz przyjmowanie urządzeń i instalacji do eksploatacji.
 • Prowadzenie ewidencji przeglądów oraz rozliczanie prac w zakresie, konserwacji, serwisów, remontów, inwestycji i usuwania usterek.
 • Zgłaszanie urządzeń i instalacji chłodu i klimatyzacji do  UDT i TDT.
 • Przygotowanie dokumentów na potrzeby ewidencji środków trwałych w zakresie urządzeń instalacji i sieci infrastruktury technicznej.
 • Opracowanie harmonogramu wymaganych czynności eksploatacyjnych  dla urządzeń, instalacji chłodu i klimatyzacji oraz nadzór nad jego wykonaniem.
 • Prowadzenie dokumentacji, raportów i ewidencji serwisów i napraw urządzeń, instalacji chłodu i klimatyzacji.
 • Nadzór nad umowami z podmiotami zewnętrznymi (kontrola wykonywanych usług, podpisywanie protokołów z realizacji usług, przekazywanie reklamacji itd.).
 • Monitoring ryzyk, raportowanie do przełożonego usterek i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem urządzeń, instalacji chłodu i klimatyzacji.
 • Kreowanie, opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja procedur i zasad związanych z procesami zarządzania urządzeniami, instalacjami chłodu i klimatyzacji.
 • Tworzenie i aktualizacja Instrukcjami Eksploatacji, przeprowadzanie inspekcji zgodnie z Instrukcjami Eksploatacji instalacji chłodu i klimatyzacji.
 • Przygotowanie dokumentacji zakupowych i przetargowych na zakupy związane z serwisem, remontami,  utrzymaniem,  rozbudową i inwestycjami w branży chłodu i klimatyzacji.
 • Udział w pracach komisji przetargowych na prace związanie z obsługą i utrzymaniem infrastruktury oraz na roboty budowlane w branży chłodu i klimatyzacji.
 • Nadzór nad wykonaniem przedmiotów zamówienia lub przetargu.

Wymagania wobec kandydatów

 • Wykształcenie wyższe techniczne min. inżynierskie, mile widziana ukończona Inżynieria Sanitarna,
 • Konieczne uprawnienia w zakresie eksploatacji, dozoru instalacji, sieci i urządzeń energetycznych  (E1, E2/D1, D2) do 1kV.
 • Minimum dwa lata doświadczenia praktycznego w pracy z urządzeniami i  instalacjami chłodu i klimatyzacji w zakresie eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii.
 • Konieczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Konieczna umiejętność przygotowywania materiałów przetargowych na zakup przeglądów i serwisów instalacji wentylacji (przygotowanie OPZ – zakres prac, oszacowanie kosztów zakupu).
 • Znajomość  Prawa budowlanego i przepisów związanych z instalacjami chłodu i klimatyzacji.
 • Konieczna biegła obsługa komputera oraz znajomość programów MS Office i podstawowa programu AutoCad.
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.
 • Mile widziana umiejętność wykonywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich i znajomość programu NormaPro.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie branży chłodu
  i klimatyzacji.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.


Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.:  DRB/MI/11/14

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz  U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania".

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Data publikacji: 2014-12-12
Data zakończenia: 2014-12-24