Technoblog (Wentylacja)

Po co funkcja VAV w belkach chłodzących

Poganiane przez wymogi energooszczędności i modę na certyfikację wielokryterialną, systemy wentylacyjne ze stałym przepływem powietrza (obliczonym na stuprocentową obecność użytkowników budynku), odchodzą do lamusa.