Technologia (Klimatyzacja)

Olej w instalacjach sprężarkowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

W artykule poddano analizie rolę oleju w instalacjach sprężarkowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym sprężarkowym olejom chłodniczym. Zwrócono uwagę na zjawisko występowania obszarów ograniczonej mieszalności oleju z czynnikami chłodniczymi. Przedstawiono krótką charakterystykę olejów stosowanych w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej, w zależności od rodzaju zastosowanego czynnika obiegowego z uwzględnieniem olejów do instalacji pracujących z naturalnymi czynnikami obiegowymi – propanem oraz izobutanem. Zestawiono własności wybranych olejów chłodniczych, jak również przedstawiono zalecenia producentów sprężarek odnośnie stosowania poszczególnych olejów.

Oprzyrządowanie pomiarowe instalacji chłodniczych

Oprzyrządowanie pomiarowe pełni funkcje kontrolne działania urządzeń i instalacji chłodniczych. Pozwala ono na bieżącą obserwację pracy urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających w układzie chłodniczym. Aparatura pomiarowa, obok swoich normalnych zadań, może sygnalizować przekroczenie zadanych nastaw parametrów przemian termodynamicznych zachodzących w obiegu chłodniczym, a także sterować w trybie załącz-wyłącz pracą urządzeń np. poprzez termostat kontaktowy. Wskazania aparatury pomiarowej zamontowanej na instalacji chłodniczej mogą być pierwszym symptomem nieprawidłowości działania układu.