Technologia (Klimatyzacja)

Oprzyrządowanie pomiarowe instalacji chłodniczych

Oprzyrządowanie pomiarowe pełni funkcje kontrolne działania urządzeń i instalacji chłodniczych. Pozwala ono na bieżącą obserwację pracy urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających w układzie chłodniczym. Aparatura pomiarowa, obok swoich normalnych zadań, może sygnalizować przekroczenie zadanych nastaw parametrów przemian termodynamicznych zachodzących w obiegu chłodniczym, a także sterować w trybie załącz-wyłącz pracą urządzeń np. poprzez termostat kontaktowy. Wskazania aparatury pomiarowej zamontowanej na instalacji chłodniczej mogą być pierwszym symptomem nieprawidłowości działania układu.