W konkursie "The power of Air - Lubię to!", którego organizatorem jest firma Venture Industries Sp. z o.o., ocenie podlegają wykonane osobiście przez uczestników i przesłane przez specjalną stronę konkursową dostępną pod adresem www.powerofair.com zdjęcia o tematyce "The power of Air".

Konkurs trwa od 1 lutego 2015 roku do 24 listopada 2015 roku do godz. 23:59 za za pośrednictwem strony internetowej www.powerofair.com

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne! Aby zostać uczestnikiem konkursu należy mieć ukończone 18 lat, być zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej www.venture.pl i jednocześnie posiadać konto na portalu społecznościowym Facebook.

Aby zgłosić swoje zdjęcie do konkursu "The power of Air - Lubię to”, należy wypełnić formularza zgłoszeniowy, dostępny pod adresem www.powerofair.com oraz przesłać go za pośrednictwem tej strony do Venture Industries wraz z załączonym zdjęciem konkursowym.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 zdjęcie, koniecznie w jednym z wymienionych formatów: JPEG, BMP, TIFF, PNG i w rozmiarze pliku nie przekraczającym 4 MB.

Co ważne, konkurs będzie trwał przez 10 miesięcy 2015 roku, do listopada włącznie i odbędzie się aż pięć etapów konkursu:

1 etap zakończy się w dniu 15.02.2015 r.

2 etap zakończy się w dniu 12.03.2015 r.

3 etap zakończy się w dniu 01.06.2015 r.

4 etap zakończy się w dniu 01.09.2015 r.

5 etap zakończy się w dniu 23.11.2015 r.

Co ważne po dwakroć: przesłane przez uczestników konkursu zdjęcia o tematyce „The power of Air”, które nie zostaną nagrodzone w pierwszym etapie konkursu przechodzą do drugiego etapu i w przypadku nie uzyskania nagrody do kolejnego etapu, aż do zakończenia konkursu! Decyzje o przyznaniu nagrody za najlepsze nadesłane prace podejmuje Komisja Konkursowa, składająca się z Przedstawiciela Zarządu oraz przedstawicieli Działu Marketingu Venture Industries Sp. z o.o., biorąc pod uwagę w szczególności: poziom artystyczny, oryginalność, kompozycję, estetykę i staranność prac konkursowych (zdjęć) oraz ich zgodność z tematyką konkursu.

Nagrodami w konkursie są vouchery na loty realizowane w tunelu aerodynamicznym FLYSPOT w Warszawie, ufundowane przez Venture Industries Sp. z o.o.

Nagrodzone zdjęcia konkursowe można będzie obejrzeć na stronie http://www.powerofair.com/galeria-zdjec

Regulamin "The power of Air - Lubię to!": http://www.powerofair.com/regulamin