AIR, HEAT & ENERGY 2014


Organizatorzy Konferencji:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
 • Polska Akademia Nauk, Sekcja Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddziały Dolnośląski i Wielkopolski

Tematyka Konferencji:

 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i ciepłownictwo – nowoczesne systemy kształtowania mikroklimatu oraz dostawy ciepła dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.
 • Ochrona atmosfery – nowe technologie, monitoring.
 • Niekonwencjonalne źródła energii w tym: energia słoneczna, geotermalna, pozyskiwana z innych źródeł.
 • Budynki pasywne.
 • Nowe rozwiązania oraz wyniki badań urządzeń i systemów w ogrzewnictwie, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i balneotechnice.
 • Techniki symulacji HVAC.

Konferencja skierowana do:

 • specjalistów
 • pracowników naukowych
 • pracowników sektora gospodarczego

Koszty uczestnictwa i świadczenia
Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 1550 zł brutto i 860 zł brutto dla osób towarzyszących. Doktoranci 1400 zł brutto.
Dla zagranicznych uczestników konferencji opłata wynosi 390€ i 270€ dla osób towarzyszących.
Z tytułu wniesionej opłaty organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:
- zakwaterowanie 26/27, 27/28 i 28/29 czerwca 2014 r.,
- pełne wyżywienie w dniach konferencji,
- materiały konferencyjne wydane w formie książkowej, wraz z firmowymi materiałami promocyjnymi,
- możliwość prezentacji wyników badań i rozwiązań w formie referatu, wystawy lub komunikatu,
- udział w wycieczkach (Czeski Raj i Zamek Troski lub do Doliny Pałaców i Ogrodów Dolnego Śląska),
- udział w imprezach kulturalnych i wycieczkach w Karkonosze.

Szczegóły na stronie www wydarzenia.

Miasto:
Szpindlerowy Młyn
Adres:
Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza
Start:
2014-06-26
Koniec:
2014-06-29