Akademia Wentylacji Pożarowej


Firma SMAY

zaprasza na seminarium szkoleniowe

AKADEMIA WENTYLACJI POŻAROWEJ
16 stycznia 2014 r., Rzeszów

Akademie Wentylacji Pożarowej kierowane są dla: Projektantów, Architektów, Generalnych Wykonawców, Inwestorów, Rzeczoznawców p.poż.

Program jednodniowego seminarium AWP:
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9.15 Rozpoczęcie i wprowadzenie SMAY
9:15 – 10:30 Wymagania przepisów dla wentylacji pożarowej i perspektywy ich zmian - dr inż. Dariusz Ratajczak - ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, współautor przepisów:
1. Zakres obligatoryjnego i fakultatywnego stosowania wentylacji pożarowej:
- budynki wysokościowe i wysokie,
- budynki średniowysokie i niskie,
- garaże.
2. Konsekwencje wejścia w życie nowego unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011.
3. Przewidywane zmiany przepisów dotyczących wentylacji pożarowej.
10:30 – 11:30 Wentylacja pożarowa budynków wielokondygnacyjnych w ujęciu praktycznym - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska:
1. Nowoczesne budynki jako obiekty o złożonej architekturze i zróżnicowanych wymaganiach.
2. Założenia dla projektu systemu różnicowania ciśnienia.
3. Klasyfikacja budynków pod kątem stosowanych systemów.
4. Problemy przy praktycznej realizacji projektu technicznego:
- wyniki doświadczeń w obiektach rzeczywistych,
- modernizacja instalacji w starszych budynkach.
5. Na czym polega przewaga jakości nad „oszczędnością” w wentylacji pożarowej.
11:30 – 11:50 Budowa systemu przepływowego Safety Way - Grzegorz Sypek, SMAY:
1. Omówienie projektu badawczo-wdrożeniowego i badań w budynku Treimorfa w Krakowie
2. Idei działania systemu przepływowego i jego najważniejsze zalety
3. Praktyczne metody aplikacji systemu SAFETY WAY® z zastosowaniem jednostek typu iSWAY-FC® Adaptive;
11:50 – 12:05 Przerwa kawowa
12:05 – 13:05 Obiekt SKY TOWER – studium przypadku - Grzegorz Sypek, Robert Zapała, SMAY:
1. Prezentacja budynku i jego architektury
2. Strategia funkcjonowania systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
3. Prezentacja systemu różnicowania ciśnienia i odprowadzenia powietrza z korytarzy ewakuacyjnych
4. System automatyki i jego funkcjonalność:
- kompleksowy monitoring systemu różnicowania ciśnienia;
- zalety rozwiązań SMAY w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych
- weryfikacja założeń projektowych (symulacje CFD oraz próby odbiorowe)
5. Zdecentralizowany system sterowania
6. Monitoring torów transmisji
7. Przegląd rozwiązań automatyki SAFETY WAY/iSWAY-FC SMAY w praktyce

13:05 – 13:25 Charakterystyka jednostek napowietrzających typu iSWAY - Izabela Tekielak-Skałka, SMAY 
1. Budowa jednostki napowietrzającej typu iSWAY-FC® Adaptive (film)
2. Kontrola parametrów pracy jednostek napowietrzających typu iSWAY-FC® Adaptive
13:25-14:25 Certyfikat, aprobata, norma a zmiany związane z Rozporządzeniem CPR nr 305/2011 - Co, gdzie, i kiedy? - mgr inż. Dariusz Zgorzalski, Instytut Techniki Budowlanej
1. Omówienie podstawowych definicji związanych z wyrobami budowlanymi (certyfikat zgodności, aprobata techniczna, norma wyrobu, zharmonizowana norma wyrobu, norma klasyfikacyjna, norma badawcza itp.).
2. Identyfikacja aktów prawnych.
3. Zmiany po 1 lipca 2011 w związku z rozporządzeniem CPR nr 305/2011.
4. Informacje o tym co będzie się działo z przepisami krajowymi w wyniku rozporządzenia i jakich dokumentów powinniśmy się spodziewać.
5. Identyfikacja zagrożeń wynikających z luk prawnych.
6. Informacje dot. Zamówień przetargowych.
14:25-14:40 Przerwa kawowa
14:40-15:20 System regulacji układów różnicowania ciśnień serii iSWAY - Roman Murawski, PLUM
1. Zasada działania regulatora adaptacyjno – predykcyjnego.
2. Bieżąca identyfikacja przecieku, wielkości ciągu kominowego i wpływu wiatru na obiekt. Odporna regulacja adaptacyjna.
3. Przykłady realizacji: charakterystyczne zagadnienia występujące na budowach.
4. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań normatywnych systemu w warunkach rzeczywistych. Legalność pomiarów.
5. Metody auto-testowania i wykrywania awarii w które wyposażony jest system. Drukowanie raportów zdarzeń.
6. Magistrala Firebus – upraszcza instalację i zapewnia znaczne obniżenie kosztów systemu.
15:20-16:20 Wentylacja strumieniowa garaży – projektowanie i praktyka. - Izabela Tekielak-Skałka, Tomasz Burdzy, SMAY
1. Podstawy projektowania wentylacji strumieniowej.
2. Wykorzystanie symulacji komputerowych jako narzędzia do oceny poprawności projektu.
3. Walidacja symulacji komputerowych.
4. Próby odbiorowe
16:30 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.
od 16:30 lunch

Organizator zapewnia:
- wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi niezależnych, uznanych w branży wykładowców ze świata nauki i instytucji;
- certyfikaty uczestnictwa w Akademii Wentylacji Pożarowej;
- komplet materiałów szkoleniowych;
- obiad dla uczestników szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, wymaga przesłania zgłoszenia na adres akademia@smay.pl najpóźniej do dnia 7 stycznia 2014 r.
Liczba miejsc ograniczona! Wypełnij już teraz kartę zgłoszenia!

Organizator:
SMAY Sp. z o.o.
Miasto:
Rzeszów
Adres:
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44
Start:
2014-01-16
Koniec:
2014-01-16