Certyfikaty dla personelu - szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych


Kurs umożliwiający uzyskanie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Możliwość przystąpienia do egzaminu.

>KARTA ZGŁOSZENIA

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Start:
2016-05-31
Koniec:
2016-06-01
Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia