CLIMA 2013 Congress


CLIMA 2013 - 11. Światowy Kongres REHVA

Tematem wiodącym kongresu Clima 2013 jest energooszczędne, inteligentne i zdrowe budownictwo (Energy efficient, smart and healthy buildings). Konferencja odbędzie się w czeskiej Pradze w dniach od 16 do 19 czerwca 2013 roku.

Kongres odbędzie się pod hasłem "Energy efficient, smart and healthy buildings". Wystąpienia naukowców i praktyków obejmą tematy:
• Energooszczędnego ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynków
• Odnawialnych Źródeł Energii
• Zaawansowanych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji dla budynków
• Energooszczędnych instalacji c.w.u.
• Systemów sanitarnych - higiena instalacji wodociągowych, efektywnego wykorzystania wody pitnej, przyjaznego dla środowiska odprowadzania ścieków
• Akustyki w budownictwie
• Oświetlenia sztucznego i naturalnego
• Technologii dla budynków inteligentnych
• Jakości środowiska wewnątrz pomieszczeń
• Dokumentów certyfikacji w budownictwie
• Zintegrowanego projektu budynku
• Zarządzania i obsługi budynku
• Przykłady najlepszych rozwiązań w technice HVAC
• Wprowadzanie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
• Budynków zeroenergetycznych (Zero Energy Buildings)
• Techniki HVAC w zabytkowych budynkach
• Bezpieczeństwa pożarowego budynków
i innych związanych z tematem głównym kongresu.

Więcej o Clima 2013>>

Miasto:
Praga
Adres:
Plac Pokoju w Pradze 9
Start:
2013-06-16
Koniec:
2013-06-19