COP19 / CMP9


W 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19/CMP9) udział weźmie kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów, w tym polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowych oraz reprezentantów biznesu. Konferencja COP19 odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, w dniach od 11 do 22 listopada 2013 roku. Równolegle z nią odbędzie się 9 Spotkanie Stron Protokołu z Kioto – CMP9.

Konferencje klimatyczne ONZ (COP) odbywają się corocznie. Podczas tych spotkań negocjuje się kluczowe ustalenia w obszarze polityki klimatycznej. W 2013 to Polska będzie sprawować rolę prezydencji 192 państw-uczestników COP19, a minister środowiska Marcin Korolec będzie przewodniczył obradom pełniąc obowiązki Prezydenta COP19/CMP9.

Głównym celem tegorocznej Konferencji ONZ COP 19 jest wypracowanie podstaw nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać podpisane w 2015 roku i obowiązywać od 2020 roku. "Nowe porozumienie będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy zostanie solidarnie wypracowane i wdrożone przez wszystkie jego strony" - czytamy na stronach MŚ.

Podczas konferencji COP w Warszawie będą również dyskutowane postanowienia poprzednich szczytów klimatycznych. Delegaci omówią m.in., jak efektywnie wdrożyć dotychczas podjęte zobowiązania.

Zarówno przed szczytem, jak i w jego trakcie władze Stolicy zaplanowały liczne akcje i wydarzenia edukacyjne dotyczące zmian klimatu. W trakcie COP19, na terenie Pałacu Kultury i Nauki, odbędzie się m.in. wystawa polskich, przyjaznych środowisku technologii prezentująca dorobek krajowych przedsiębiorców. Przed szczytem odbędą się dodatkowo spotkania przygotowawcze (4-10 listopada 2013) na terenie Pałacu Kultury i Nauki.

Do 26 czerwca bieżącego roku trwają konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie kształtu nowego porozumienia dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych, które zacznie obowiązywać po 2020 r. Konsultacje prowadzone są w internecie pod adresem http://ec.europa.eu/clima/consultations/0020/index_en.htm Na podstawie zebranych opinii Komisja opracuje stanowisko Unii Europejskiej w sprawie nowej, globalnej umowy klimatycznej.

Nie zdecydowano jeszcze (04.04.2013 - przyp. red.) o wyborze logo COP19, któe ma być wizytówką szczytu w Warszawie i ma promować hasło „Who cares? I care”. Logo COP19 zostanie wyłonione w konkursie MŚ, którego wyniki mają zostać ogłoszone w połowie kwietnia br. Zwycięski projekt będzie stanowił podstawę do opracowania całego systemu identyfikacji wizualnej konferencji.

>>Ustalenia COP18

Organizator:
Ministerstwo Środowiska RP
Miasto:
Warszawa
Adres:
most Poniatowskiego
Start:
2013-11-11
Koniec:
2013-11-22