Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła


Modułowy system szkoleń ® - Moduł zasadniczy CH – 7
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA: własności użytkowe
Czas trwania: 1 dzień - 8 godzin dziennie + test

Podczas szkolenia omówione zostaną tematy takie jak:

- Budowa i posługiwanie się wykresem p-h oraz tablicami własności czynników chłodniczych
Podstawowe własności termodynamiczne czynników, wykres termodynamiczny ciśnienie-entalpia, obieg chłodniczy na wykresie p-h oraz parametry i wielkości charakterystyczne obiegu, tabele własności i posługiwanie się nimi.
- Rodzaje i własności syntetycznych czynników chłodniczych
Systematyka czynników chłodniczych, roztwory czynników azeotropowe i zeotropowe, pojęcie roztworu idealnego, prawo Raoulta, reguła faz Gibbsa, izotermy i izobary układów ciecz-para dla zeotropów i azeotropów, własności wybranych syntetycznych płynów jedno- i wieloskładnikowych.

- Rodzaje i własności naturalnych czynników chłodniczych
Własności termodynamiczne i cieplne amoniaku, węglowodorów i dwutlenku węgla, własności chemiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania (palność i wybuchowość), oddziaływanie na organizm ludzki (własności trujące), oddziaływanie na produkty żywnościowe i środowisko naturalne.

- Retrofit i zastępowanie czynnika w instalacji chłodniczej
Retrofit a operacja „drop-in”, własności wybranych „mieszanin serwisowych”, procedury wymiany czynnika chłodniczego.
- Płyny robocze do urządzeń chłodniczych o chłodzeniu pośrednim
Wymagane własności chłodziw, chłodziwa stosowane w pośrednich urządzeniach chłodniczych (woda, solanki, glikole, lód zawiesinowy, dwutlenek węgla), korozyjne własności chłodziw.

Po zakończenu wykładów przewidziany jest test pisemny, który jest testem wyboru (20 pytań).

>>POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Narutowicza 11/12
Start:
2013-03-05
Koniec:
2013-03-05
Dokumenty do pobrania:
PROGRAM SZKOLENIA CH-7