efa


efa - 12. Branżowe Targi Techniki dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji
Lipsk, 16. - 18.10.2013

Dwunasta edycja Branżowych Targów Techniki dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa - najważniejszej w Europie Środkowej imprezie wystawienniczej dla przedstawicieli przemysłu i rzemiosła sektora elektrotechniki oraz automatyzacji i techniki dla budynków. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim na jednych z najnowocześniejszych terenach wystawienniczych na świecie. Podczas ich ostatniej edycji w 2011 roku swoją ofertę zaprezentowało 219 wystawców z 4 krajów, a liczba odwiedzających specjalistów przekroczyła 19.000 osób. Tematem wiodącym targów efa będzie prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki energetycznej w budownictwie.
Partnerami Targów Lipskich przy organizacji targów efa są wiodące niemieckie zrzeszenia branżowe i przemysłowe takie jak: Branżowe Zrzeszenie Elektrotechniki i Techniki Informacyjnej Saksonii Zrzeszenie Cechów Rzemiosła Elektrycznego Saksonii-Anhalt Branżowe Zrzeszenie Elektrotechniki oraz Techniki Informacyjnej i Budowy Maszyn Elektrycznych Turyngii.

Obszary wystawiennicze targów efa obejmują m.in. następujące tematy:

 • techniki instalacyjne dla budynków i techniki systemowe
 • oświetlenie
 • ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
 • technika energetyczna
 • technika automatyzacji
 • technika nadawczo-odbiorcza, technika szerokopasmowa, technika dystrybucji szerokopasmowej
 • technika informacyjna i komunikacyjna, technika biurowa
 • technika ochronna i bezpieczeństwa
 • przyrządy pomiarowe i kontrolne, technika pomiarowa, czujniki
 • elementy budowlane, zespoły, transformatory, technika napędowa
 • narzędzia, wyposażenie zakładów, magazynów i montażowni
 • facility management
 • kształcenie i doskonalenie zawodowe

SHKG 2013Targom efa towarzyszyć będą SHKG Branżowe Targi Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – najważniejsza w Niemczech Wschodnich oraz Europie Środkowej impreza wystawiennicza dla tej branży. Tematem wiodącym będą innowacyjne i zrównoważone technologie i produkty dla budownictwa. Organizacja w tym samym terminie dwóch oddzielnych imprez targowych o zbliżonej tematyce gwarantuje prezentację pełnej oferty z zakresu techniki energetycznej, sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz techniki dla budynków.
W roku 2013 targi efa będą najważniejszym w środkowych Niemczech wydarzeniem dla przemysłu elektrotechnicznego i elektrycznego, dzięki czemu stanowić będą najlepszą platformę prezentacji nowych produktów, usług i innowacyjnych technologii dla branży elektrycznej, elektrotechnicznej oraz  energooszczędności budynków. To również miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele sektora przemysłu, handlu i rzemiosła, a także architekci, planiści i inżynierowie oraz przedstawicieli administracji publicznej. Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej imprezie targowej oraz prezentacji swojej oferty w gronie międzynarodowych wystawców.

 

Projekt: Time for Poland

Time for Poland

Time for Poland to projekt, którego celem jest promocja polskich przedsiębiorstw eksportowych na najważniejszych imprezach targowych organizowanych na terenie Niemiec. Patronat nad projektem Time for Poland objął Wydział Promocji i Handlu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

Targi branżowe są najlepszą platformą do śledzenia najnowszych trendów rynkowych, wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich produktów i rozwiązań oraz do nawiązywania nowych kontaktów, ale przede wszystkim do podkreślenia obecności na międzynarodowej arenie branżowej.
Rozumiejąc racjonalizację wydatków, podyktowaną zagrożeniem rozszerzania się kryzysu, Targi Lipskie Polska oferują  na najbliższy duet targowy: Branżowe Targi Technik dla Budynków, elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa oraz Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – SHKG  katalog polskich przedsiębiorstw eksportowych Time for Poland.
Katalog ten jest rozwiązaniem, które umożliwi, niewielkim nakładem środków finansowych, obecność na tej najważniejszej na rynku Niemiec Wschodnich imprezie wystawienniczej. Katalog będzie kolportowany na targach jako promocja polskiej gospodarki oraz potencjału produkcyjnego i eksportowego krajowych przedsiębiorstw.
Branżowe Targi Technik dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa oraz Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – SHKG to największa tego typu impreza w Niemczech wschodnich i naszej części Europy.  W roku 2011 na targach zaprezentowało się 500 wystawców, a liczba odwiedzających wyniosła 37 000  przedstawicieli branży.
Obszary wystawiennicze targów SHKG obejmują m.in. następujące obszary:
• technika sanitarna i kanalizacyjna, technika hydrauliczna,
•  ceramika sanitarna, wanny, kabiny i brodziki prysznicowe, armatura sanitarna,
•  technika grzewcza, klimatyzacyjna oraz chłodzenia i wentylacji,
•  technika pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji, automatyzacja budynków, pompy, rury, przewody    dalekiego zasięgu i osprzęt,
• ochrona przeciwpożarowa, cieplna, akustyczna i antykorozyjna

Obszary wystawiennicze targów efa obejmują m.in. następujące obszary:
• techniki instalacyjne dla budynków i techniki systemowe
• oświetlenie
• ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
• technika energetyczna
• technika automatyzacji
• technika nadawczo-odbiorcza, technika szerokopasmowa, technika dystrybucji szerokopasmowej
• technika informacyjna i komunikacyjna, technika biurowa
• technika ochronna i bezpieczeństwa
• przyrządy pomiarowe i kontrolne, technika pomiarowa, czujniki
• elementy budowlane, zespoły, transformatory, technika napędowa
• narzędzia, wyposażenie zakładów, magazynów i montażowni
• facility management
• kształcenie i doskonalenie zawodowe
Więcej: www.timeforpoland.eu

 

Źródło: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.

Organizator:
Leipziger Messe GmbH
Miasto:
Lipsk
Adres:
Thomaskirchhof 19
Start:
2013-10-16
Koniec:
2013-10-18