Efektywność energetyczna instalacji - projektowanie, montaż, serwis i eksploatacja


Trendy

Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na

XII Konferencję Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju:

Efektywność energetyczna instalacji - projektowanie, montaż/serwis i eksploatacja

21 listopada 2013 r., Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Tematyka Konferencji "Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju" dotyczyć będzie przede wszystkim projektowania efektywnych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz ich prawidłowego montażu i eksploatacji, które w znacznym stopniu wpływają na niezawodność i wydajność systemów ACR.

Ze względu na wyżej wymieniony szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników Konferencji, Organizator tej edycji Konferencji wprowadził do programu spotkania dwa równoległe panele: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC I PPOŻ.

Wiodące tematy*:


PANEL I: INSTALACJE / SERWIS 

 •     Michał DOBRZYŃSKI – Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON: Legislacja f-gazowa, certyfikacja zawodowa
 •     Krzysztof PIETRZAK - Meritum Competence: Obowiązki firm instalacyjno-serwisowych w zakresie gospodarki odpadami, ewidencji, sprawozdawczości oraz opłat za korzystanie ze środowiska
 •     Bartosz NOWACKI: Błędy montażowe (złe dobory, niewłaściwe urządzenia, komponenty) w instalacjach chłodniczych / klimatyzacyjnych
 •     Tomasz MOGIELNICKI, Piotr WOJCIECHOWSKI: Przegląd energooszczędnych rozwiązań dla chłodnictwa w markecie/supermarkecie. Ekologiczne czynniki chłodnicze w najbliższej przyszłości (R407F, CO2)
 • Kamery termowizyjne w odbiorze i serwisie obiektów i instalacji HVACR

PANEL II: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PPOŻ. i HVACR

 •     Grzegorz KUBICKI – Politechnika Warszawska: Zmiany legislacyjne dotyczące wentylacji ppoż. / oddymiającej
 •     Kazimierz WOJTAS – Politechnika Krakowska: Porównanie układów hydraulicznych w instalacjach chłodniczych budynków (CPF, P/S/,VPF)
 •     Bartłomiej ADAMSKI: Porównanie pod kątem energetycznym instalacji z agregatami chłodzonymi powietrzem i wodą (LEED i BREEAM)
 •     Projektowanie układów klimatyzacji VRF i wody lodowej w aspekcie certyfikacji LEED i BREEAM
 •     Data Center – projektowanie, optymalizacja i monitoring instalacji chłodzących

Program merytoryczny będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego wystąpień.


Miejsce Konferencji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa


Terminy

 •     zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać faksem pod numer +48 22 679 71 01 do dnia 18 listopada 2013 r.
 •     firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się do 31 października 2013 r. UWAGA: Ilość form prezentacji ograniczona


Kontakt z Organizatorem

Joanna Obrycka: tel.  22 678 35 60 wew. 112; fax: 22 679 71 01; e-mail: j.obrycka@euro-media.pl

Paweł Otłowski: tel. 22 678 37 30 wew. 107; tel. kom. 604 588 275; e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr Pietrak: tel. 22 678 37 30 wew. 105;  tel. kom. 604 588 257; e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Marek Stachurka-Geller: tel. 22 678 37 30 wew. 109; e-mail: m.stachurka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl


Organizator: Chłodnictwo&Klimatyzacja

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Patronat: HVACR.pl

HVACR.pl patronat

Organizator:
Chłodnictwo&Klimatyzacja
Miasto:
Warszawa
Adres:
Kawęczyńska 36
Start:
2013-11-21
Koniec:
2013-11-21