Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych


Modułowy system szkoleń ® - Moduł zasadniczy CH – 1
EKSPLOATACJA I KO NSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie

Czas trwania: 2 dni / 15 godzin + test

W pierwszym dniu szklenia omówione zostaną tematy takie jak:
- Wpływ parametrów pracy układu chłodniczego na jego funkcjonowanie
Parametry i wielkości charakterystyczne układu chłodniczego oraz współzależności między nimi. Wpływ zmian parametrów na działanie układu.
- Ogólne zasady obsługi, odczyt i wykorzystanie parametrów pracy urządzenia chłodniczego
Parametry pracy sprężarki. Olej w sprężarce oraz w obiegu chłodniczym i jego parametry. Ciśnienie i inne parametry jako czynnik zagrożenia. Przykłady zabezpieczenia sprężarek i innych elementów urządzenia chłodniczego.
- Czystość i szczelność instalacji chłodniczej
Czystość, suchość, szczelność. Zanieczyszczenia urządzenia chłodniczego. Czystość zewnętrzna i wewnętrzna. Przykłady czynności obsługowo-konserwacyjnych.
- Zaburzenia w pracy układu chłodniczego
Prawidłowe i nieprawidłowe objawy i parametry pracy sprężarki. Zagrożenia występujące w pracy urządzeń chłodniczych, przyczyny stanów nieprawidłowych.
- Instalacje chłodnicze na statkach morskich
Rodzaje instalacji chłodniczych na statkach. Specyficzne cechy urządzeń chłodniczych na statkach.
- Własności czynników chłodniczych w świetle eksploatacji urządzeń chłodniczych
Podział czynników chłodniczych ze względu na ich własności eksploatacyjne. Specyficzne własności wybranych płynów roboczych. Zasady posługiwania się czynnikami chłodniczymi.

W drugim dniu szklenia omówione zostaną tematy takie jak:
- Przechowywanie warzyw i owoców
Podstawowe informacje o przechowalnictwie warzyw i owoców. „Trwałość przechowalnicza”. Warunki przechowywania. Procesy życiowe zachodzące w przechowywanych warzywach.
- Obiekty przechowalnicze
Przeznaczenie, zalety i wady różnych metod i obiektów przechowalniczych. Zamrażalnictwo owoców i warzyw. Instalacje specjalistyczne w przechowalnictwie warzyw i owoców.
- Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych w przechowalnictwie owoców i warzyw
Bezpieczeństwo obsługi i środowiska. Realizacja właściwej technologii chłodniczej. Koszty eksploatacji.
- Eksploatacja i konserwacja pomp ciepła
Zasady eksploatacji instalacji z pompami ciepła. Parametry pracy pompy ciepła i ich wpływ na pracę układu. Rodzaj źródła ciepła a eksploatacja pompy ciepła. Koszty eksploatacji pompy ciepła. Czynności konserwacyjne. Zaburzenia w pracy pomp ciepła, przyczyny awarii oraz metody zapobiegania i usuwania.

Po zakończenu wykładów przewidziany jest test pisemny, który jest testem wyboru (20 pytań).

>>POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Gabriela Narutowicza 11/12
Start:
2013-12-17
Koniec:
2013-12-18
Dokumenty do pobrania:
PROGRAM SZKOLENIA CH-1