Innowacyjne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej w systemach wentylacji pożarowej


Firma SMAY

zaprasza na seminarium szkoleniowe z cyklu

AKADEMIA WENTYLACJI POŻAROWEJ

pt. "Innowacyjne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej w systemach wentylacji pożarowej"
27 czerwca 2013 r., Warszawa, Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2

Program seminarium AWP:
8.15 – 9.00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9.15 Rozpoczęcie i wprowadzenie SMAY
9:15 – 10:15 Wymagania przepisów dla wentylacji pożarowej i perspektywy ich zmian - dr inż. Dariusz Ratajczak - ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, współautor przepisów:
1. Zakres obligatoryjnego i fakultatywnego stosowania wentylacji pożarowej:
- budynki wysokościowe i wysokie,
- budynki średniowysokie i niskie,
- garaże.
2. Konsekwencje wejścia w życie nowego unijnego rozporządzenia budowlanego nr 305/2011.
3. Przewidywane zmiany przepisów dotyczących wentylacji pożarowej.
10:15 – 11:15 Wentylacja pożarowa budynków wielokondygnacyjnych w ujęciu praktycznym - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska:
1. Nowoczesne budynki jako obiekty o złożonej architekturze i zróżnicowanych wymaganiach.
2. Założenia dla projektu systemu różnicowania ciśnienia.
3. Klasyfikacja budynków pod kątem stosowanych systemów.
4. Problemy przy praktycznej realizacji projektu technicznego:
- wyniki doświadczeń w obiektach rzeczywistych,
- modernizacja instalacji w starszych budynkach.
5. Na czym polega przewaga jakości nad „oszczędnością” w wentylacji pożarowej.
11:15 – 11:35 Budowa systemu przepływowego Safety Way - Grzegorz Sypek, SMAY:
1. Omówienie projektu badawczo-wdrożeniowego i badań w budynku Treimorfa w Krakowie
2. Idei działania systemu przepływowego i jego najważniejsze zalety
3. Praktyczne metody aplikacji systemu SAFETY WAY® z zastosowaniem jednostek typu iSWAY-FC® Adaptive;
11:35 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 12:50 Obiekt SKY TOWER – studium przypadku - Grzegorz Sypek, Robert Zapała, SMAY:
1. Prezentacja budynku i jego architektury
2. Strategia funkcjonowania systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
3. Prezentacja systemu różnicowania ciśnienia i odprowadzenia powietrza z korytarzy ewakuacyjnych
4. System automatyki i jego funkcjonalność:
- kompleksowy monitoring systemu różnicowania ciśnienia;
- zalety rozwiązań SMAY w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych
- weryfikacja założeń projektowych (symulacje CFD oraz próby odbiorowe)
5. Zdecentralizowany system sterowania
6. Monitoring torów transmisji
7. Przegląd rozwiązań automatyki SAFETY WAY/iSWAY-FC SMAY w praktyce

Organizator zapewnia:
- wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi niezależnych, uznanych w branży wykładowców ze świata nauki i instytucji;
- certyfikaty uczestnictwa w Akademii Wentylacji Pożarowej;
- komplet materiałów szkoleniowych;
- obiad dla uczestników szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, wymaga przesłania zgłoszenia na adres akademia@smay.pl najpóźniej do dnia 17 czerwca br.
Liczba miejsc ograniczona! Wypełnij już teraz kartę zgłoszenia!

Organizator:
SMAY Sp. z o.o.
Miasto:
Warszawa
Adres:
Towarowa 2
Start:
2013-06-27
Koniec:
2013-06-27