Instalacje amoniakalne - warsztaty


III Warsztaty odbędą się w dniach 23-24 października 2013 r. w Bydgoszczy i przeznaczone są dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi, np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków czy mistrzów maszynowni.

Udział w Warsztatach stanowi uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:
• potencjalnych możliwości uzyskania oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych,
• wymagań bezpieczeństwa przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych oraz stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała.

Warsztaty "Instalacje amoniakalne - potencjalne możliwości oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji" podzielono na 3 bloki tematyczne:

  •                  I blok tematyczny -przygotowany m.in. przez Firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego

- projektowanie amoniakalnych instalacji chłodniczych – co należy uwzględnić, by uzyskać optymalne oszczędności ?
- przedstawienie i analiza konkretnych przykładów;

  •     II blok tematyczny:

- eksploatacja amoniakalnych instalacji chłodniczych okiem serwisanta,
- dobra praktyka eksploatacyjna – co ma wpływ na uzyskanie optymalnych oszczędności? (przedstawienie i analiza konkretnych przykładów: przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, produkcja piwa);

  •     III blok tematyczny - uzupełnienie tematyki II Warsztatów:

- BHP w czasie obsługi oraz prac konserwacyjnych w amoniakalnych instalacji chłodniczych - głos praktyka,
- wykorzystanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała na wypadek zagrożenia zdrowia i życia pracowników obsługujących amoniakalne instalacje chłodniczych - prezentacja,
- głos PIP w omawianym temacie – odniesienie do kontroli.

Organizacja Warsztatów:                   .
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy,
• Patronat medialny – miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja” oraz portal HVACR.pl
• Miejsce warsztatów - Bydgoszcz.

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 (Metalko)
tel. 52 374 80 73, kom. 504 241 764
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Zgłoszenia od osób lub firm zainteresowanych szkoleniami przyjmują:
Magdalena Firgolska – tel. 504 241 764, 504 241 927, 52 374 80 73; e-mail: magdalena.frigolska@metalko.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z Bydgoszczy organizuje szkolenia z zakresu chłodnictwa freonowego, chłodnictwa amoniakalnego, wentylacji, klimatyzacji oraz klimatyzacji samochodowej, pozwalające podnieść kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z branżą HVACR. >>plan szkoleń 2013-2014

 

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Aleja Wojska Polskiego 65
Start:
2013-10-23
Koniec:
2013-10-24