Inżynierskie Targi Pracy


ITP - Inżynierskie Targi Pracy

Więcej na Facebooku www.facebook.com/ITP.PG lub stronie wydarzenia www.itp.gdansk.pl

 

Inżynierskie Targi Pracy są jednym z największych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk we współpracy z Sekcją Karier Studenckich.

Głównym celem tego wydarzenia jest zapoznanie studentów ze środowiskiem potencjalnych pracodawców. Umożliwiamy bezpośredni kontakt pracodawcy ze studentem, co pozwala na zrozumienie oczekiwań i potrzeb obu stron. Firma biorąca udział w targach ma okazję zaprezentowania swojej oferty studentom i absolwentom trójmiejskich uczelni. Poprzez udział w wydarzeniach takich jak ITP firma jest postrzegana jako przyjazna i otwarta.

Oferta targów dociera do studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej, którzy w przyszłości będą tworzyć wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Inżynierskie Targi Pracy pomagają studentom w wyborze ścieżki rozwoju. Pozwalają na pierwszy poważny kontakt z pracodawcą oraz ułatwiają podjęcie ważnych, życiowych decyzji dotyczących zatrudnienia. Firmie dają szansę na pozyskanie profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Projektowi będzie towarzyszyła kampania promocyjna na szeroką skalę. Dzięki temu odwiedzą nas zarówno studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej, jak i innych uczelni.

ITP 2013 są kolejną odsłoną targów pracy na Politechnice Gdańskiej. Gwarancją sukcesu tegorocznej imprezy jest satysfakcja uczestników poprzedniej edycji.

Tegoroczna, gdańska edycja odbędzie się w dniu 13 marca 2013 roku na dziedzińcach północnym i południowym gmachu głównego Politechniki Gdańskiej. Uczelnia ta jest jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce, kształcącą ponad 25 tysięcy studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich jak i doktoranckich na 9 wydziałach i 25 kierunkach studiów. Wśród tych kierunków znajdują się tak unikalne w skali kraju specjalności jak: Energetyka, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika, Oceanotechnika, Technologie Ochrony Środowiska, czy Transport. Warto również wspomnieć o świetnie wykształconych informatykach Politechniki Gdańskiej, którzy to jakością swojego wykształcenia ściągnęli do Gdańska takie informatyczne potęgi jak Intel czy IBM. Dzięki targowej formie wydarzenia trafiamy do większej liczby studentów niż w przypadku pojedynczej prezentacji, czy dnia firmy.

Organizator:
BEST Gdańsk
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Romualda Traugutta 46
Start:
2013-03-13
Koniec:
2013-03-13