Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży HVACR?


Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków związanych ze stosowaniem czynników HCFC i HFC w chłodnictwie i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach. Wielu spośród omawianych zagadnień nie znajdziecie Państwo w tematyce standardowych kursów obecnie oferowanych w Polsce dla firm sektora chłodnictwa i klimatyzacji. W szczególności – zakres kursu prowadzącego do uzyskania tzw. "ozonowego świadectwa kwalifikacji" nie obejmuje części ważnych kwestii natury ekologicznej, ściśle związanych ze stosowaniem czynników chłodniczych oraz użytkowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Dlatego w szkoleniu "Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro" z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Ponadto, pracownicy większych firm, w których funkcjonują odrębne zespoły zarządzania środowiskowego – również skorzystają z udziału w szkoleniu. Uzyskają oni bowiem najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach związanych z odpowiedzialnym stosowaniem czynników chłodniczych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów sprawdzone w praktyce. Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

Szeroki zakres zagadnień omawianych podczas szkolenia obejmie m.in.:

  • polskie i unijne regulacje dotyczące syntetycznych czynników chłodniczych (w tym HCFC i HFC),
  • przepisy odpadowe,
  • prawo ochrony środowiska, w tym kwestie niezbędnych pozwoleń,
  • legislację dot. odpadów opakowaniowych,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska i regulacje dot. KOBiZE,
  • legislację dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • unijne i krajowe przepisy w zakresie substancji niebezpiecznych (REACH/CLP),

Jako bonus, omówione zostaną najświeższe wersje nowelizacji unijnego Rozporządzenia o F-gazach oraz projektu polskiej ustawy o SZWO i F-gazach. Według planów, zmienione prawo europejskie w tym zakresie będzie obowiązywać już od stycznia 2015 r.

Organizatorem szkolenia jest Meritum Competence oraz aveECO. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Redakcja miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja oraz Redakcja portalu HVACR.pl.
 

NAJBLIŻSZE TERMINY (szkolenie jednodniowe):

    Warszawa – 27 maja 2014 r. (wtorek)
    Warszawa – 31 maja 2014 r. (sobota)
    Poznań – 3 czerwca 2014 r. (wtorek)
    Katowice – 10 czerwca 2014 r. (wtorek)
    Gdańsk – 24 czerwca 2014 r. (wtorek)
    Wrocław – 8 lipca 2014 r. (wtorek)
    Kraków – 15 lipca 2014 r. (wtorek)
    Łódź – 22 lipca 2014 r. (wtorek)

PRELEGENCI:
• Krzysztof PIETRZAK, Meritum Competence
• Michał DOBRZYŃSKI, aveECO

PEŁNY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
www.szkolenia.meritumnet.pl
www.aveECO.pl

REKRUTACJA:
• wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać:
- mailem na szkolenia@meritumnet.pl
  lub
- faksem na (22) 203-40-29
• kontakt w/s rekrutacji:
728-956-434, 513-260-995

PATRONAT MEDIALNY:
Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Redakcja portalu HVACR.pl www.hvacr.pl

 

Miasto:
Warszawa
Adres:
Marszałkowska 98
Start:
2014-05-31
Koniec:
2014-05-31