Mechanik Urządzeń Chłodniczych (I etap)


Kurs dla instalatorów i serwisantów pracujących w zawodzie: Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub osób chcących przyuczyć się do tych zawodów

Pozwala na zdobycie lub pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w wyżej wymienionych zawodach, zakończone odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem. Podczas kursu omawiane są podstawy chłodnictwa, budowa i działanie urządzeń chłodniczych, automatyka i elektromechanika chłodniczej, zagadnienia związane z montażem, obsługą, eksploatacja, konserwacją i naprawami urządzeń chłodniczych.

Szkolenie "Mechanik Urządzeń Chłodniczych"  trwa 8 dni i jest podzielone na 3 etapy

  • etap I: 30.03-01.04.2015; etap II 13-15.04.2015; etap III: 23-24.04.2015.

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 (Metalko)
tel. 52 374 80 73, kom. 504 241 764
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Zgłoszenia od osób lub firm zainteresowanych szkoleniami przyjmują:
Magdalena Firgolska – tel. 504 241 764, 504 241 927, 52 374 80 73; e-mail: magdalena.frigolska@metalko.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z Bydgoszczy organizuje szkolenia z zakresu chłodnictwa freonowego, chłodnictwa amoniakalnego, wentylacji, klimatyzacji oraz klimatyzacji samochodowej, pozwalające podnieść kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z branżą HVACR.

 

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Al. Wojska Polskiego 65
Start:
2015-03-30
Koniec:
2015-04-01