Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem, organizowana jest na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Odbywa się 6 maja 2016 roku,  pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa.

Wydarzenie tradycyjnie ma na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń we wszystkich płaszczyznach inżynierii i ochrony środowiska. Zakres tematyczny zapowiada się bardzo ciekawie:

 • Ochrona powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
 • Zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
 • Ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • Zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,
 • Badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
 • Rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
 • Zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,
 • Zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,
 • Interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,
 • Nowoczesne systemy wodociągowo-kanalizacyjne,
 • Problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
 • Najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.
   

Organizatorzy podkreślają, że w tym roku w konferencji weźmie udział legendarna liczba studentów oraz doktorantów, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy - m.in. z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Hiszpanii oraz Turcji.

W tym roku obok monografii pokonferencyjnej opublikowana zostanie też Książka Streszczeń - zawarte w niej treści trafią bezpośrednio do większej społeczności naukowej, patronów oraz firm i organizacji wspierających konferencję.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w roli słuchaczy zapraszamy 6 maja 2016 roku o godz. 9:00.

Więcej informacji na stronie Konferencji

Organizator:
Koło Młodych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Politechnice Białostockiej
Miasto:
Białystok
Adres:
ul. Wiejska 45E
Start:
2016-05-06
Koniec:
2016-05-06