Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie


XI SEMINARIUM OGÓLNOKRAJOWE

z cyklu

„NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE W SZPITALNICTWIE”

26 września 2013 r., Warszawa

Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5,  Sala B (IIIp.)

Temat wiodący:

„Ochrona ppoż. w szpitalnictwie - przepisy, stan istniejący, skutki, rozwiązania”

Seminarium, którego organizatorem jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie) przeznaczone jest głównie dla służb technicznych obiektów szpitalnych, służb eksploatacyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedstawicieli organów samorządowych ds. lecznictwa, projektantów, pracowników służb san.-epid.,  producentów technologii i urządzeń.                                                                          

Grupy tematyczne:

  • ochrona ppoż.
  • instalacje cieplne
  • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
  • ciepłownictwo
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje gazów medycznych.

Celem Seminarium jest stworzenie okazji do spotkania i wymiany poglądów specjalistów branżowych z producentami technologii i urządzeń, stosujących nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie a między innymi nt. ochrony ppoż. w szpitalnictwie. Seminarium ma też zapoznać Uczestników z rozwiązaniami technicznymi proponowanymi przez producentów, poprawiającymi stan techniczny oraz usprawniającymi modernizację obiektów szpitalnych a także eksploatację.

Program Seminarium

Warszawa 26.09.2013 r.

        10.00. Otwarcie seminarium
                      - przywitanie gości, ew. wystąpienia gości
                      - sprawy organizacyjne

        10.05. Ochrona przeciwpożarowa w szpitalnictwie
                -   mł. bryg. Krzysztof Demidziuk, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa
            
        10.27. Systemy ogniochronne
                - Tomasz Cybula, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. Piaseczno

        10.49.  Pomieszczenia sanitarne dla niepełnosprawnych w obiektach szpitalnych
                    - Rafał Kazimierski, Adrian Burzyk Sanitec Koło Sp. z o.o. Koło           

        11.11. Jak zaprojektować bezpieczną instalację wodną obiektach służby zdrowia
                 - Bogdan Mężyk, Marcin Nowakowski, Grohe Polska Sp. z o.o. Warszawa

        11.33 - 11.53 przerwa kawowa

        11.53. System poczty pneumatycznej w placówkach medycznych
                -  Maciej Krzywobłocki, Logzact S.A. Poznań
              
        12.15. Wolne od bakterii Legionella, energooszczędne przygotowanie ciepłej wody użytkowej     

               - Rafał Kowalski Taconova GmbH, 78224 Singen, DE

        12.37. Wysoka wydajność środowiskowa w obiektach służby zdrowia
                  - Maciej Szulc, Tempcold Sp. z o.o. Warszawa,
                  - Gael Habas, CIAT Hydronic,  Francja

        13.59. Proekologiczne i wysokowydajne metody produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla obiektów leczniczych 

                  - Marcin Malicki, New Energy Transfer S.A. Warszawa

        13.21. SmayLab – system do regulacji ilości powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych
                      - Michał Cisowski, SMAY Sp. z o.o. Kraków

         13.43 – 14.33   obiad

         14.33. Drogi ewakuacji - ochrona przed zadymieniem
                  - Piotr Urasiński, BSH Klima Polska Sp. z o.o. Piaseczno

        15.03. Komfort użytkowania i trwałość w eksploatacji. Nowoczesne, trwałe i ciche systemy kanalizacji w budownictwie medycznym.
                  -  Rafał Jankowski, Poliplast Sp. z o. o. Oleśnica
 
        15.25. Fermacell w przegrodach ppoż. w budownictwie szpitalnym
                  -  Dorota Kozłowska, FELS-WERKE  Sp. z o.o. Warszawa
    
        15.47. Błędy i niedopatrzenia w procesie termomodernizacji i eksploatacji instalacji 
                  - Grzegorz Ojczyk, Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. Wieliczka

        16.09.  Sięgnij poza granice …
                   - Marcin Gostyński, INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy S. J. Nowa Wieś k/Włocławka; 87-853 Kruszyn

        16.31.  Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wykonanie urządzeń w świetle przepisów i norm.
                    – Dariusz Stefanowski, Klimor S.A. Gdynia

        16.53. Dyskusja

        17.18. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Kontakt:

Szczegółowych informacji dotyczących Seminarium udzielają:                                                                                                             
- inż. Jan Różański (Białystok)  tel. 602 777 258;  e-mail: jbr@websky.pl
- mgr inż. Krzysztof Stelągowski (Łódź) tel. 42 677 82 41, 793 663 534; e-mail: k_stelagowski@o2.pl
- Jolanta Masalska, Mirosława Gębska (Warszawa) tel. 22 826 28 94; e-mail: biuro@pzits.pl           
 

Organizator:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
Miasto:
Warszawa
Adres:
Tadeusza Czackiego 3/5
Start:
2013-09-26
Koniec:
2013-09-26
Dokumenty do pobrania: