Obsługa Klimatyzatorów Samochodowych


Cel szkolenia:

1. Wiedzy praktyczna i umiejętności w zakresie - "Obsługi Klimatyzatorów Samochodowych".
2. Zaświadczenia/certyfikatu o ukończenia szkolenia.

Tematyka szkolenia:
 • Przepisy prawa dotyczące techniki chłodniczej/klimatyzacyjnej.
 • Podstawy z chłodnictwa -klimatyzacji.
 • Materiały eksploatacyjne stosowane w klimatyzatorach.
 • Typy klimatyzacji.
 • Budowa i zasada działania klimatyzatora samochodowego.
 • Najczęstsze przypadki awarii klimatyzacji i ich diagnoza.
 • Rodzaje, obsługa agregatów do wymiany czynnika chłodniczego - obsługa, lokalizacja nieszczelności, pokaz, ćwiczenia praktyczne.
 • Diagnozowanie klimatyzatora – pokaz, ćwiczenia praktyczne.
 • Metody sprawdzania szczelności i wykrywania przecieków w klimatyzatorach – pokaz, ćwiczenia praktyczne.
 • Cykl obsługowy klimatyzatora - pokaz, ćwiczenia praktyczne.
 • CLIMAtronic -sterowanie elektroniczne klimatyzatorem, diagnozowanie i naprawa – pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Organizacja szkolenia:
 • Szkolenie organizowane przy udziale Firmy WERTHER International POLSKA Sp. z o.o.
 • Miejsce szkolenia: Autoryzowany dealer marki: OPEL, CHEVROLET, SAAB - Firma M.H. Mikołajczak i Kujawsko Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.
 • Zajęcia zrealizowane zostaną przy udziale wysokiej klasy fachowców z branży samochodowej.
 • Zajęcia szkoleniowe są prowadzone w niewielkich grupach.
 • Pokazy i ćwiczenia praktyczne w grupach kilkuosobowych.
 • Kurs zaplanowano na 10 godzin lekcyjnych - w tym 6 godzin ćwiczeń praktycznych na stanowiskach diagnostyczno-naprawczych.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 52/374 73 87 lub e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem: tel. 504 241 764; 784 075 860; 52/374 80 73
Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Al. Wojska Polskiego 65
Start:
2015-05-09
Koniec:
2015-05-09