Organizacja kształcenia w nowym zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji


12 lutego 2015 roku w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja pt. Organizacja kształcenia w nowym zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

W związku z planowanym rozpoczęciem, od 1 września 2015 r., kształcenia w nowym zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji konferencja będzie spotkaniem i dyskusją na temat organizacji procesu kształcenia.

W 2012 roku po zmianie koncepcji kształcenia zawodowego w Polsce zlikwidowano specjalizacje, a tym samym pozbawiono branżę możliwości przygotowania fachowców dla branży chłodnictwa i klimatyzacji. Do tego momentu byli oni kształceni w ramach specjalności w zawodzie technik elektryk.

Powyższa sytuacja oraz wzrastające potrzeby rynku pracy sygnalizowane przez pracodawców zmobilizowały nas do poszukiwania alternatywnego rozwiązania. Z inicjatywy bydgoskich przedsiębiorców i Techniku Elektryczno-Energetycznego z Bydgoszczy powstał projekt pod nazwą „Technik chłodnictwa i klimatyzacji niezbędny na rynku pracy”. Celem było wpisanie nowego zawodu na listę klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wspólnie z pracodawcami, parlamentarzystami i zaprzyjaźnioną szkołą w Gdyni, od pomysłu do wpisania nowego zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji na listę klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej trwała prawie trzy lata. Wspólny sukces mobilizuje i obliguje do dalszego wysiłku, którego efektem ma być jak najlepsze przygotowanie młodej kadry do wykonywania zawodu. Właściwy poziom kształcenia jest wypadkową wielu czynników takich jak zaangażowana, specjalistyczna kadra dydaktyczna, świetnie wyposażone pracownie, a przede wszystkim współpraca z przedsiębiorcami. Wymienione czynniki, oraz ich doskonała korelacja, tworzą warunki dla kształcenia młodych adeptów zawodu, spełniających określone wymagania współczesnego rynku pracy.

Organizatorzy Konferencji planują rzeczową dyskusję związaną z podstawą programową (sugerowane przez pracodawców treści kształcenia i umiejętności, które powinien opanować absolwent), współpracą przedsiębiorców ze szkołą w zakresie praktyk zawodowych, pomocy w realizacji niektórych treści programowych (np. spawanie), wyposażenia pracowni w sprzęt specjalistyczny, pozyskiwania środków finansowych na sprzęt laboratoryjny oraz pomocy w promocji nowego zawodu.

Poważny deficyt kadry z branży chłodnictwa i klimatyzacji, uderzający w jakość usług dla ludności oraz efektywność pracy wielu przedsiębiorstw wymaga zwartej i dynamicznej aktywności promującej nowe możliwości kształcenia. Należy wprowadzić do świadomości społecznej fakt pojawiania się nowej, atrakcyjnej i gwarantującej pracę ścieżki edukacji zawodowej. Mówiąc wprost, konieczna jest szeroka akcja promocyjna, w efekcie której do zawodu przyciągniemy wielu bardzo dobrych uczniów, którzy po czterech latach nauki będą stanowić kadrę spełniająca oczekiwania pracodawców.

 

Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
ul. Stawowa 41
Start:
2015-02-12
Koniec:
2015-02-12