Oznaczenie CE - po 1 lipca 2013 roku


Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w dniu 27 czerwca 2013 r. zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2013 (EUSEW 2013), pod nazwą

„Oznaczenie CE - europejskie i krajowe przepisy
dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku”

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim forum, na którym odbywa się debata dotycząca przyszłości energii i jej efektywnego wykorzystania. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących sektora energii oraz inwestycjach w technologie ekologiczne.

Wychodząc naprzeciw pojawiających się wyzwań, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jako aktywny partner przedsiębiorców i samorządów, organizuje seminarium, w celu prezentacji najnowszych przepisów dla wyrobów budowlanych, w tym oznaczenia CE, obowiązujących po 1 lipca 2013 r. Podczas seminarium prezentowane będą najczęściej spotykane problemy oraz informacje, na jakie należy zwracać szczególną uwagę.

Seminarium skierowane jest do producentów wyrobów budowlanych, importerów wyrobów budowlanych, inwestorów i firm budowlanych, dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli na rynku unijnym, specjalistów do spraw bezpieczeństwa.

Seminarium poprowadzi ekspert – praktyk, z zakładu Badań i Certyfikacji ZETOM w Katowicach, auditor, konsultant, wykładowca z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze systemów zarządzania: systemu oceny zgodności - oznakowanie CE, jakością wg ISO 9001, środowiskowego wg ISO 14001, BHP wg PN-N-18001:2004/OHSAS, a także w zakresie branżowych systemów zarządzania m.in. wg ISO/TS 16949 i Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 21 czerwca br.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Enterprise Europe Network pod numerem tel. 41 368 02 78.

 

PROGRAM SEMINARIUM

Godz. 10.00 – 15.30

Hotel Kongresowy - Al. Solidarności 34 Kielce, sala Północna

 • Nowe regulacje europejskie obowiązujące od 1 lipca 2013r. – zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczące wyrobów budowlanych
 • Wymagania prawa krajowego w aspekcie w/w zmian
 • Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne wynikające z nowych przepisów
 • Procedury oceny zgodności wyrobów (wymagania zasadnicze i szczegółowe)
 • Obowiązki wynikające z odpowiedzialności za wyrób  w odniesieniu do wymagań prawnych
 • Dyrektywy nowego podejścia ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy budowlanej 89/106/EWG
 • Procedury związane z prowadzeniem nadzoru rynku
 • Specyfikacje zharmonizowane
 • Rola jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności wyrobów
 • Deklaracja zgodności
 • Oznaczenie zgodności na wyrobach (oznaczenie CE i znak budowlany „B”)
 • Wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji
Miasto:
Kielce
Adres:
Aleja Solidarności 34
Start:
2013-06-27
Koniec:
2013-06-27