Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce


To już dwunasta edycja konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" organizowanej przez dr inż. Macieja Mijakowskiego i dr inż. Jerzego Sowę z Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, a w szczególności jakości powietrza w pomieszczeniach. Mamy nadzieję, że ta tematyka będzie naświetlona nie tylko z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych (inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia), ale także przy wykorzystaniu rożnych metod badawczych (pomiary laboratoryjne, badania in situ, badania ankietowe, modelowanie matematyczne i fizykalne).

W tym roku szczególną uwagę uczestników konferencji Organizatorzy chcieliby zwrócić na sesję poświęconą projektowi MaTriD. W związku z wymaganiem wprowadzanym w UE, aby wszystkie nowowznoszone budynki od roku 2020 charakteryzowały się niemal zerowym zużyciem energii, powróciły obawy, że dążenie do energooszczędności może wpłynąć negatywnie na jakość powietrza w pomieszczeniach. Mamy nadzieję, że wystąpienia stworzą ciekawą płaszczyznę do dyskusji na temat roli projektowania zintegrowanego w zapewnieniu pożądanej jakości środowiska wewnętrznego.

 

Program konferencji

Dzień I, Czwartek, 21 listopada 2013 r.

9.30 - 11.00 Sesja I

Otwarcie konferencji  Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga

Rola ISIAQ w promowaniu badań naukowych, które prowadzą do tworzenia klimatu wewnętrznego sprzyjającego zdrowiu, komfortowi i korzystnym warunkom pracy
Paweł Wargocki, President of International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ

Zawilgocenie i zagrzybienie mieszkań jako istotny problem dla zdrowia użytkowników - wyniki badań w aglomeracji wielkomiejskiej
Irena Szadkowska-Stańczyk, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Sarkoidoza, czy zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem ryzyka?
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pneumonologii 

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 13.00 Sesja II

Wytyczne do stworzenia zaleceń wentylacji budynków w oparciu o wymagania zdrowotne ich użytkowników
Paweł Wargocki, International Centre for Indoor Environment and Energy, DTU Civil Engineering, Technical University of Denmark

Charakteryzowanie jakości powietrza wewnętrznego na podstawie wzorców wyodrębnionych metodami statystycznymi
Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Ocena narażenia na bioaerozol żywy i całkowity przy zastosowaniu wolumetrycznych metod pomiaru
Rafał Górny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Zakład Szkodliwości Biologicznych

Wyniki monitoringu parametrów powietrza wewnętrznego w wybranych budynkach użyteczności publicznej
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wpływ oddychania i odzieży na kształtowanie się strumieni konwekcyjnych nad człowiekiem
Anna Bogdan, Barbara Koelblen, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

13.00 - 13.45 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

13.45 - 15.15 Sesja III

Wymagania czystości powietrza dla sal operacyjnych
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Ocena merytoryczności obowiązujących w Polsce kontrowersyjnych regulacji w zakresie czystości powietrza w salach operacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces recyrkulacji powietrza
Andrzej Różycki, SAR PW Sp z o.o.

Czystość powietrza sal operacyjnych: instalacje z filtrami HEPA - wymagania odbiorcze , metody weryfikacji, doświadczenia z praktyki
Zbigniew Wirski, EUFILTER SC

Ocena ryzyka przenoszenia infekcji drogą kropelkową pomiędzy pacjentami w gabinecie lekarskim
Piotr Grzybowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Poprawa jakości elementów środowiska wewnętrznego poprzez wdrożenie projektowania zintegrowanego
Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Dzień II, Piątek, 22 listopada 2013r

 9.30 - 11.00 Sesja IV

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego
Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Komfort cieplny w pomieszczeniach obudowanych fasadą dwupowłokową i pozbawionych systemu aktywnego chłodzenia
Dariusz Heim, Dominika Knera, Anna Machniewicz, Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Środowiska

Badania środowiska termicznego obiektów pasywnych
Jerzy Żurawski1, Anna Dudzińska2, 1Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 2Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Komfort wizualny w pomieszczeniach z fasadą przeszkloną o wybranych przepuszczalnościach promieniowania widzialnego
Eliza Szczepańska-Rosiak, Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Środowiska

Zanieczyszczenie powietrza związane z produkcją materiałów budowlanych i wsparcie procesu projektowania komponentów budynku w celu jego mitygacji
Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 13.00 Sesja V

Mikroklimat w trakcie lotów pasażerskich samolotami Embraer 175
Anna Szypiorek, Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Kabina pojazdu samochodowego jako środowisko życia człowieka
Anna Janicka, Maciej Zawiślak, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Zanieczyszczenia chemiczne w środkach transportu publicznego i prywatnego
Marzenna R. Dudzińska, Sławomira Dumała, Amelia Staszowska, Politechnika Lubelska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

Mikroklimat pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych do dużego wysiłku fizycznego
Zuzanna Babicz, Ewa Żołnierska, Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej
Mariusz Adamski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

13.00 - 13.45 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

13.45 - 15.15 Sesja VI

Ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany klimatyczne i cywilizacyjne zanieczyszczenie powietrza – wpływ na występowanie i zaostrzanie chorób układu oddechowego
Bogumiła Szponar, PAN Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza na stanowiskach pracy i metody ich usuwania
Justyna Skóra, Katarzyna Pietrzak, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Mikroflora powietrza w budynku biurowym energooszczędnym
Irena Kosińska, Joanna Bulwarska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Ekologii

Zagrożenia mikrobiologiczne występujące w powietrzu na stanowiskach pracy u osób narażonych na kontakt z aerozolem wodnymy
Maciej Szczotko, Adam Krogulski, Bożena Krogulska, Renata Matuszewska, Marta Bartosik, Radosław Giziński, Dorota Maziarka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny

Interdyscyplinarne wykorzystanie biomasy z mikroglonów poprzez sekwencjonowane usuwanie wybranych zanieczyszczeń ze środowiska
Filip Bronisław Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód

15.15 - 15.30 Podsumowanie konferencji

Termin i miejsce

XII edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” odbędzie się 21 i 22 listopada 2013 r. w budynku "FOCUS" w Warszawie, przy ul. Armii Ludowej 26.

Uczestnictwo

Tradycyjnie udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba miejsc) konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa. Imię, nazwisko oraz afiliację prosimy przesłać na adres: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl do dnia 15 listopada 2013 r.

 

Miasto:
Warszawa
Adres:
Aleja Armii Ludowej 26
Start:
2013-11-21
Koniec:
2013-11-22