Przepisy prawne w zakresie HVACR


Modułowy system szkoleń ® - Moduł zasadniczy CH – 6: Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
Czas trwania: 1 dzień -  8 godzin + test

W programie szkolenia:

1. Rodzaje i własności czynników chłodniczych
Klasyfikacja czynników chłodniczych, ogólne wymagania stawiane czynnikom, istotne własności wybranych płynów roboczych. Kompetencje osób w świetle postanowień normy PN-EN 378.
2. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa ciśnieniowego instalacji chłodniczych
Instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg Dyrektywy PED Unii Europejskiej, zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ciśnienia.
3. Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników roboczych obiegu chłodniczego
Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników roboczych, wg normy PN – EN 378. Zakłócenia w pracy sprężarkowych urządzeń chłodniczych powstałe na skutek obecności zanieczyszczeń. Specyficzne wymagania dot. amoniaku.
4. Przepisy w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i tzw. „F-gazów”
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawa w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, unijne Rozporządzenie dotyczące bezchlorowych, fluorowanych syntetycznych czynników chłodniczych.
5. Posługiwanie się czynnikami chłodniczymi – stosowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa
Wyposażenie techniczne do posługiwania się czynnikami chłodniczymi, zasady prowadzenia operacji odzysku czynników i napełniania instalacji chłodniczych.

6. Test

>>POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Gabriela Narutowicza 11/12
Start:
2013-11-12
Koniec:
2013-11-12
Dokumenty do pobrania:
PROGRAM SZKOLENIA CH-6