REHVA - iSERV Seminarium Techniczne


REHVA, razem z konsorcjum projektu iSERV organizuje Seminarium Techniczne, którego głównym gematem będzie "Energy Effective Operation of HVAC Systems". Projekt iSERV zbliża się ku końcowi, nadszedł więc czas podsumowania rezultatów projektu oraz ich dalszego wykorzystania w spotkaniach seminaryjnych Komisjii UE.

Prócz podsumowania programu, podczas Seminarium będą podejmowane tematy związane z nowymi przepisami UE dotyczącymi efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem nowych możliwości finansowania oraz omówione zostaną możliwości zwiększenia efektywności energetycznej systemów HVAC poprzez monitoring.

Seminarium REHVA-iSERV jest okazją do spotkania w jednym miejscu praktyków i naukowców oraz firm zajmujących się wykonawstwem budynków efektywnych energetycznie.

Wydarzenie to jest szczególnie interesujące dla producentów urządzeń i wykonawców systemów HVAC, członków REHVA, decydentów i naukowców związanych z branżą HVAC, a także konsultantów, inżynierów i praktyków w zakresie usług budowlanych.

Program Seminarium i inne szczegóły znajdują sie na stronie www.rehva.eu

Miasto:
Bruksela
Adres:
Rue de la Loi 75
Start:
2014-02-13
Koniec:
2014-02-13