SHKG 2013


SHKG - Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków
Lipsk, 16. – 18.10.2013

Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków SHKG - to najważniejsza w Niemczech Wschodnich oraz Europie Środkowej impreza wystawiennicza dla tej branży. Tematem wiodącym będą innowacyjne i zrównoważone technologie i produkty dla budownictwa. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim na jednych z najnowocześniejszych terenach wystawienniczych na świecie. Podczas ich ostatniej edycji w 2011 roku swoją ofertę zaprezentowało 224 wystawców z 9 krajów, a liczba odwiedzających specjalistów przekroczyła 17.000 osób.

Partnerami Targów Lipskich przy organizacji targów SHKG są wszystkie wiodące niemieckie zrzeszenia branżowe i przemysłowe takie jak: Federalne Niemieckie Zrzeszenie Przemysłowe Techniki dla Domu, Energii i Środowiska (BDH), Federalne Zrzeszenie Techniki Grzewczej, Klimatyzacyjnej i Sanitarnej/Techniczne Systemy dla Budynków (BHKS), jak również wschodnioniemieckie zrzeszenia landów i cechów rzemiosła sanitarnego, grzewczego i klimatyzacyjnego.

Obszary wystawiennicze targów SHKG w 2013 roku obejmują m.in. następujące tematy: technika sanitarna i kanalizacyjna, ceramika sanitarna, wanny, kabiny i brodziki prysznicowe, armatura sanitarna, technika grzewcza, klimatyzacyjna oraz chłodzenia i wentylacji, systemy dla energii alternatywnej i odnawialnej, technika hydrauliczna, technika pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji, automatyzacja budynków, pompy, rury, przewody dalekiego zasięgu i osprzęt, ochrona przeciwpożarowa, cieplna, akustyczna i antykorozyjna, wyposażenie warsztatów i punktów obsługi klienta, wyposażenie biur, elektroniczne przetwarzanie danych, usługi. Pełny zakres tematyczny znajdą Państwo na stronie www.shkg-leipzig.de.

Targom SHKG towarzyszyć będą 13. Branżowe Targi Techniki dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa – najważniejsza impreza targowa dla branży elektrotechnicznej w Niemczech Środkowych. Tematem wiodącym targów efa będzie prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki energetycznej w budownictwie.

Podczas targów odbędą się również liczne imprezy towarzyszące, podczas których poruszone zostaną aktualne tematy dotyczące branży.

W roku 2013 targi SHKG będą najważniejszym w Niemczech Wschodnich oraz Europie Środkowej wydarzeniem dla branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, dzięki czemu stanowić będą najlepszą platformę prezentacji nowych produktów, usług i innowacyjnych technologii z takich dziedzin jak technika sanitarna, grzewcza, klimatyzacja i automatyzacja budynków. To również miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele sektora przemysłu, handlu i rzemiosła, a także architekci, planiści i inżynierowie oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Projekt: Time for Poland

Time for Poland

Time for Poland to projekt, którego celem jest promocja polskich przedsiębiorstw eksportowych na najważniejszych imprezach targowych organizowanych na terenie Niemiec. Patronat nad projektem Time for Poland objął Wydział Promocji i Handlu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

Targi branżowe są najlepszą platformą do śledzenia najnowszych trendów rynkowych, wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich produktów i rozwiązań oraz do nawiązywania nowych kontaktów, ale przede wszystkim do podkreślenia obecności na międzynarodowej arenie branżowej.
Rozumiejąc racjonalizację wydatków, podyktowaną zagrożeniem rozszerzania się kryzysu, Targi Lipskie Polska oferują  na najbliższy duet targowy: Branżowe Targi Technik dla Budynków, elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa oraz Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – SHKG  katalog polskich przedsiębiorstw eksportowych Time for Poland.
Katalog ten jest rozwiązaniem, które umożliwi, niewielkim nakładem środków finansowych, obecność na tej najważniejszej na rynku Niemiec Wschodnich imprezie wystawienniczej. Katalog będzie kolportowany na targach jako promocja polskiej gospodarki oraz potencjału produkcyjnego i eksportowego krajowych przedsiębiorstw.
Branżowe Targi Technik dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji efa oraz Branżowe Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej oraz Klimatyzacji i Automatyzacji Budynków – SHKG to największa tego typu impreza w Niemczech wschodnich i naszej części Europy.  W roku 2011 na targach zaprezentowało się 500 wystawców, a liczba odwiedzających wyniosła 37 000  przedstawicieli branży.
Obszary wystawiennicze targów SHKG obejmują m.in. następujące obszary:
• technika sanitarna i kanalizacyjna, technika hydrauliczna,
•  ceramika sanitarna, wanny, kabiny i brodziki prysznicowe, armatura sanitarna,
•  technika grzewcza, klimatyzacyjna oraz chłodzenia i wentylacji,
•  technika pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji, automatyzacja budynków, pompy, rury, przewody    dalekiego zasięgu i osprzęt,
• ochrona przeciwpożarowa, cieplna, akustyczna i antykorozyjna

Obszary wystawiennicze targów efa obejmują m.in. następujące obszary:
• techniki instalacyjne dla budynków i techniki systemowe
• oświetlenie
• ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
• technika energetyczna
• technika automatyzacji
• technika nadawczo-odbiorcza, technika szerokopasmowa, technika dystrybucji szerokopasmowej
• technika informacyjna i komunikacyjna, technika biurowa
• technika ochronna i bezpieczeństwa
• przyrządy pomiarowe i kontrolne, technika pomiarowa, czujniki
• elementy budowlane, zespoły, transformatory, technika napędowa
• narzędzia, wyposażenie zakładów, magazynów i montażowni
• facility management
• kształcenie i doskonalenie zawodowe
Więcej: www.timeforpoland.eu

 

Źródło: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.

Organizator:
Leipziger Messe GmbH
Miasto:
Lipsk
Adres:
Thomaskirchhof 19
Start:
2013-10-16
Koniec:
2013-10-18