Sprężarki chłodnicze


Modułowy system szkoleń ® - Moduł zasadniczy CH – 3
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie
Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + test

W pierwszym dniu szklenia omówione zostaną tematy takie jak:
- Podział i zastosowanie sprężarek chłodniczych
Kryteria podziału : wielkość, zasada działania, szczelność wobec otoczenia; agregatowanie sprężarek : części składowe agregatu, napędy, działanie; ogólne wymagania techniczne i ekonomiczne stawiane sprężarkom chłodniczym : zwartość budowy, trwałość i niezawodność, prostota obsługi („serwisowalność”), głośność pracy; obszary zastosowania sprężarek w różnych dziedzinach chłodnictwa, ogólne trendy rozwojowe.
- Charakterystyki sprężarek
Wykresy i tablice wydajności chłodniczej i mocy napędowej sprężarek, zależność między wydajnością chłodniczą i masową sprężarki, podstawy regulacji wydajności, współpraca sprężarki z parownikiem i skraplaczem, ogólne zasady doboru silnika napędowego.
- Sprężarki tłokowe
Konstrukcja i zasada działania : układ cylinder – tłok – korbowód – wał wykorbiony, zawory, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek tłokowych.
- Sprężarki spiralne
Sprężarki spiralne (scroll), sprężarki odśrodkowe: przegląd konstrukcji i zasada działania, systemy smarne, układy regulacji wydajności, szczelność, zastosowanie.
- Sprężarki śrubowe
Konstrukcja i zasada działania : zespół śrub, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek śrubowych.

W drugim dniu szklenia omówione zostaną tematy takie jak:
- Sprężarki tłokowe – zajęcia praktyczne
Badanie jednostopniowej chłodniczej sprężarki tłokowej.
- Zasady obsługi agregatów sprężarkowych
Obsługa „ręczna” bezpośrednia: włączenie i wyłączenie ręczne sprężarki; odstawienie sprężarki na czas krótki i długi; konserwacja sprężarek; podstawowe czynności związane z utrzymywaniem sprawności ruchowej sprężarek: wymiana filtrów ssawnego i olejowego (kryteria i zasady), wymiana oleju (kryteria i zasady), szczelność sprężarek i obsługa dławnicy, specyfika obsługi sprężarek tłokowych i śrubowych, zasady bezpieczeństwa przy obsłudze sprężarek, przestrzeganie instrukcji producenta.

- Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych
Prawidłowe i nieprawidłowe parametry pracy sprężarki (temperatury i ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej, temperatura i ciśnienie oleju). Objawy nieprawidłowej pracy sprężarki (oszronienie, stuki i inne efekty dźwiękowe), przyczyny i skutki nieprawidłowych parametrów i nieprawidłowych objawów pracy sprężarki; wskazania dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz usuwanie zaburzeń w pracy. Wpływ zaburzeń w pracy sprężarki na wydajność chłodniczą i na pobór energii.

- Odczyt i wykorzystanie parametrów pracy sprężarek
Przyrządy pomiarowe związane ze sprężarką: manometry, termometry; interpretacja odczytów z przyrządów na wykresie „p-h” i na wykresie charakterystyki sprężarki.
 

Po zakończenu wykładów przewidziany jest test pisemny, który jest testem wyboru (20 pytań).

>>POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Narutowicza 11/12
Start:
2013-06-18
Koniec:
2013-06-19
Dokumenty do pobrania:
PROGRAM SZKOLENIA CH-3