Sprężarkowe pompy ciepła w systemach grzewczych


Modułowy system szkoleń ® - Moduł podstawowy PC
Budowa i wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła (SPC) w systemach grzewczych
Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie + test

Podczas pierwszego dnia szkolenia omówione zostaną tematy takie jak:

- Budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła
Budowa i zasada działania sprężarkowej pompy ciepła (SPC), wykres termodynamiczny ciśnienie - entalpia, wpływ ciśnienia parowania i ciśnienia skraplania na działanie urządzenia, przykłady rozwiązań SPC (charakterystyki techniczne). Zajęcia praktyczne: badanie sprężarkowej pompy ciepła (ocena efektywności pracy).

- Niskowrzące płyny robocze stosowane w SPC
Regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (dyrektywy, normy bezpieczeństwa, certyfikacja personalna), rodzaje czynników do SPC, własności cieplne i użytkowe wybranych czynników naturalnych i syntetycznych, ogólne zasady odzysku czynników.
- Wyposażenie techniczne sprężarkowych pomp ciepła
Sprężarki (rodzaje, budowa, działanie), skraplacze i parowniki, aparatura pomocnicza, elementy automatyki w SPC, przykłady instalacji.

- Wybrane problemy eksploatacji sprężarkowych pomp ciepła
Wpływ obecności oleju na działanie SPC, wpływ obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia, zagrożenia występujące w pracy sprężarek (przyczyny, skutki, zabezpieczenia).

W drugim dniu szkolenia omówione zostaną tematy takie jak:

- Dolne źródła ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła
Cechy użytkowe źródła, rodzaje źródeł: naturalne i odpadowe, charakterystyka źródeł naturalnych (grunt, woda, powietrze), techniczne i ekonomiczne kryteria wyboru źródła, gruntowe wymienniki ciepła (zasady doboru, wykonanie, konsekwencje użytkowania).
- Systemy ogrzewania do współpracy z pompami ciepła - górne źródła ciepła
Komfort cieplny w pomieszczeniach bytowych, systemy ogrzewania budynków mieszkalnych z pompą ciepła (monowalentne, biwalentne), szczytowe źródła ciepła w systemach biwalenmtnych, konieczność rozdzielenia instalacji grzewczych (bufor, sprzęgło hydrauliczne), akumulacja ciepła, niskotemperaturowe systemy grzewcze do SPC: grzejnikowe, płaszczyznowe, powietrzne, mieszane (budowa, zasada działania, wytyczne doboru, wybrane problemy eksploatacyjne).

- Aspekt ekonomiczny stosowania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków mieszkalnych
Metoda LCC (Life Cycle Cost), jako kryterium oceny efektywności systemów ogrzewania w budownictwie mieszkalnym, ocena techniczno-ekonomiczna wybranych systemów ogrzewania, koszty inwestycyjne wykonania instalacji z SPC, koszty eksploatacyjne użytkowania pomp ciepła, ocena różnych wariantów ogrzewania z PC, stan prawny w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

- Instalacje grzewcze z pompami ciepła
Automatyczne systemy sterowania instalacjami grzewczymi, przykłady budowy instalacji grzewczych opartych na pompach ciepła, wybrane problemy eksploatacyjne pojawiające się podczas pracy systemu grzewczego.

Po zakończenu wykładów przewidziany jest test pisemny, który jest testem wyboru (20 pytań).

>>POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić:

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Gabriela Narutowicza 11/12
Start:
2013-11-26
Koniec:
2013-11-27
Dokumenty do pobrania:
PROGRAM SZKOLENIA PC