Świadectwo Kwalifikacji Gdańsk


Świadectwa Kwalifikacji wymaga się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Kursy początkowe umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin, po zdaniu którego uzyskuje się Świadectwo Kwalifikacji.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie http://www.masta.com.pl/

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Politechnika Gdańska (Laboratrium Techniki Cieplnej), Narutowicza 11/12
Start:
2015-07-07
Koniec:
2015-07-08
Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia na szkolenie