Świadectwo Kwalifikacji - kurs początkowy


KURS POCZĄTKOWY tzw. SZKOLENIE „OZONOWE” – przygotowujący do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych oraz f-gazowych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uważane są za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC. Do każdego Świadectwa Kwalifikacji wydawana jest ZIELONA KARTA Serwisanta Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych.

Świadectwa Kwalifikacji są wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową:

Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Systherm ChiK Sp. z o.o.: Poznań, ul. Św. Wincentego 7.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Organizator:
Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Poznań
Adres:
Świętego Wincentego 7
Start:
2013-12-11
Koniec:
2013-12-12
Dokumenty do pobrania:
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE 2013