Świadectwo Kwalifikacji - kurs początkowy


KURS POCZĄTKOWY tzw. SZKOLENIE „OZONOWE” – przygotowujący do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych oraz f-gazowych. Kurs przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

W ramach takiego szkolenia można dodatkowo uzyskać kwalifikacje na czynniki z grupy HFC, czyli tzn. czynniki f-gazowe. Do czynników HFC należą m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A i R507.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska Świadectwa Kwalifikacji uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, uważane są też za tymczasowe certyfikaty dla czynników HFC.

Szkolenia tego typu realizowane są w oparciu o wymagania Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009) w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru Świadectwa Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

W szkoleniu „ozonowym" mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnym bądź zasadniczym zawodowym. Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu oraz Świadectwo kwalifikacji.

Świadectwo kwalifikacji jest obowiązkowe od 01.01.2006 r.

Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Systherm ChiK Sp. z o.o.: Poznań, ul. Św. Wincentego 7.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić: KARTĘ ZGŁOSZENIA

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA przesłać na numer fax (61) 851 97 97 lub na adres szkolenia@systherm.pl

Organizator:
Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Poznań
Adres:
Świętego Wincentego 7
Start:
2014-02-19
Koniec:
2014-02-20