Światowy Zjazd Inżynierów Polskich


Politechnika Warszawska

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

zapraszają wszystkich Polskich inżynierów, z kraju i ze świata,

do wzięcia udziału w

II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich

26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie

 

Patronat nad II Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. Pierwszy Zjazd, który odbył się w 2010 roku, zakończył się przyjęciem przesłania, w którym zapisano m.in. wolę zbudowania trwałej platformy w postaci cyklicznych zjazdów, które odbywać się będą co trzy lata.

Wykorzystując doświadczenia z I Zjazdu oraz dyskusje w technicznych gronach polonijnych i krajowych, rozszerzono grono organizatorów, dołączając do Federacji SNT NOT, Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Głównym celem jaki stawiają Organizatorzy przed II Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich jest integracja polskich środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie.

Zjazd zajmie się między innymi następującymi sprawami:

  •     przedstawienie potencjału i osiągnięć polskich inżynierów i naukowców za granicą,
  •     ustalenie najskuteczniejszych form wykorzystania tego potencjału, do rozwoju gospodarki kraju i podniesienia jej pozycji na świecie,
  •     przedstawienie wzajemnych postulatów, potrzeb i oczekiwań środowisk polonijnego i krajowego,
  •     współpraca polonijnych i krajowych organizacji naukowo-technicznych,
  •     nawiązanie kontaktów indywidualnych: gospodarczych, akademickich i społecznych.

Informacje dotyczące organizacji Zjazdu, wpisowego, logistyki, itp. znajdują się na stronie internetowej II ŚZIP: www.szip.org.pl

Miejsce Zjazdu

Część merytoryczna, jak i imprezy towarzyszące odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Warszawskim Domu Technika NOT.

Program Zjazdu

Podczas II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich odbędzie się 8 merytorycznych sesji panelowych oraz sesje otwierająca i zamykająca. W czasie dwudniowych obrad poruszane będą przede wszystkim kwestie z zakresu: innowacyjności, wdrożeń, infrastruktury i transportu, informatyki, współpracy stowarzyszeń naukowo-technicznych ze środowiskiem biznesowym, kształcenia inżynierów, energetyki.

Ostatniego dnia Zjazdu, 28 czerwca, zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia wizyt w wybranych instytutach badawczych, laboratoriach, firmach i innych instytucjach.

Szczegółowe informacje na temat programu II ŚZIP będą pojawiać się sukcesywnie na stronie internetowej  Zjazdu, w odpowiedniej zakładce.

Kontakt

Biuro II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: sekretariat-SZIP@not.org.pl

tel.: +4822 336 12 60

fax: +4822 336 14 81

Miasto:
Warszawa
Adres:
Plac Politechniki 1
Start:
2013-06-26
Koniec:
2013-06-28