Sympozjum Klastra KlimaPomerania


Sympozjum KlimaPomerania połączone z Wystawą ma na celu przedstawienie firm zrzeszonych w Klastrze wraz z prezentacją ich oferty, uzupełnione o wykłady i prezentacje branżowe. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm skupionych w KlimaPomerania a także innych przedsiębiorstw i instytucji zainetresowanych współpracą z pomorską branżą HVACR, projektanci, inwestorzy, developerzy, studenci i uczniowie szkół średnich związani z branżą poprzez specjalizację i kierunek nauki oraz wybrane media branżowe.

Pierwszy dzień (09.04, wtorek) Sympozjum Klastra jest dniem spotkań na specjalne zaproszenie, drugi zaś (10.04, środa) to dzień otwarty, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani zagadnieniami HVACR, po wypełnieniu i wysłaniu formularza uczestnictwa.


I Sympozjum / Wystawa Klastra KlimaPomerania
10.04.2013 r., Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

PROGRAM:

9.30 - 10.00 Rejestracja
10.00 - 10.15 Klaster KlimaPomerania - Przewodniczący Rady Klastra Janusz Kaszyński
10.15 - 10.35 Wykład na temat: "Planowanie inwestycji przy rosnących cenach nośników energii oraz w świetle planowanych zmian przepisów" - Grzegorz Narwojsz, TUV
10.35 - 11.00 Wykład na temat: "O wentylacji i prawie" - Erazm W. Felcyn - CREON
11.00 - 13.00 Prezentacje firm (10-minutowe)
13.00 - 13.30 Przerwa kawowa
13.30 - 15.30 Spotkania indywidualne na stanowiskach wystawienniczych
15.30 Zakończenie Sympozjum

Informacji o Sympozjum i Wystawie udziela Administrator Klastra KlimaPomerania: tel. 58 622 90 11, e-mail: klaster@klimapomerania.pl
Udział w spotkaniu 10 kwietnia 2013 r. jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji uczestnika.

I Sympozjum i Wystawa Klastra KlimaPomerania

Organizator:
Klaster KlimaPomerania
Miasto:
Gdynia
Adres:
aleja Zwycięstwa 94
Start:
2013-04-09
Koniec:
2013-04-10