Systemy oddymiania i dźwiękowe systemy ostrzegawcze


Organizatorem warsztatów jest CNBOP-PIB. Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostali: OSPZPiSR, Ambient System oraz firma Mercor.

Warsztaty są okazją do uzyskania odpowiedzi na często zadawane pytania, takie jak:

- Dlaczego określenie celów projektowych przy projektowaniu systemów oddymiania w budynkach PM jest takie ważne? Co mówią na ten temat stosowne przepisy oraz normy? Kto powinien to weryfikować?
- Na jakie najważniejsze punkty należy zwrócić uwagę przy projektowaniu i weryfikowaniu projektów w oparciu o standard NFPA 204? Jakie ograniczenia standardów projektowych powinien znać projektant, zanim zacznie projektować? O czym projektant nie może zapomnieć, żeby projekt systemu oddymiania nadawał się do realizacji? Z kim projektant powinien współpracować?
- Jak jest rola otworów napowietrzających w systemie oddymiania? Jaki związek zachodzi pomiędzy momentem uruchomieniem systemu a osiągnięciem celów działania?

Program warsztatów w części poświęconej systemom oddymiania grawitacyjnego będzie skupiał się na zagadnieniach dotyczących:

  •     wymagań dla systemów oddymiania i odprowadzania ciepła,
  •     roli systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych,
  •     projektowania i stosowania systemów oddymiania i odprowadzania ciepła,
  •     współdziałania systemów oddymiania z instalacją tryskaczową i innymi urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej,
  •     właściwego doboru i roli otworów napowietrzających.

Więcej informacji na temat warsztatów - na stronie internetowej CNBOP-PIB

Miasto:
Adres:
Start:
2013-11-26
Koniec:
2013-11-26