Szkolenie BHP - amoniakalne instalacje chłodnicze


Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Maszynistów Chłodni/Operatorów Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.

Cel szkolenia - uzyskanie:

 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała przez pracowników zajmujących się eksploatacją i ikonserwacją amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Tematyka szkolenia:

I blok tematyczny:

 • Regulacje prawne z zakresu bhp - z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą w obrębie amoniakalnych instalacji chłodniczych.
 • Zagrożenia występujące na stanowisku pracy przy obsłudze amoniakalnych urządzeń chłodniczych.
 • Zasady postępowania w razie wypadku wczasie pracy, w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii amoniakalnej), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku z ludźmi.
 • Okoliczności i przyczyny wypadków charakterystyczne przy pracy wykonywanej w zakładach stosujących amoniak oraz wypadków przy pracy na wysokości - stosowana profilaktyka.

II blok tematyczny:

 • Ubrania ochrony  przeciwchemicznej: rodzaje ubrań i ich przeznaczenie, budowa ubrania gazoszczelnego, zasady bhp podczas pracy w ubraniu gazoszczelnym - wykład połączony z pokazem.
 • Przygotowaniedo pracy oraz praca w ubraniu gazoszczelnym - pokaz i ćwiczenia praktyczne.
 • Postępowanie z ubraniem gazoszczelnym po zakończeniu pracy w strefie zagrożenia, przechowywanie ubrań gazoszczelnych - pokaz i ćwiczenia praktyczne.
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych: stany i skutki niedotlenienia organizmu, podział i przeznaczenie sprzętu ochrony dróg oddechowych, budowa powietrznego aparatu izolującego, maski i butle do aparatów powietrznych, zasady bhp podczas eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych - wykład połączony z pokazem.
 • Wykonywanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych - pokaz i ćwiczenia praktyczne.
 • Praca w aparatach powietrznych w warunkach normalnych, silnego zadymienia oraz oddziaływania cieplnego - pokaz i ćwiczenia praktyczne.
 • Przeprowadzenie konserwacji bieżącej sprzętu ochrony dróg oddechowych - pokaz i ćwiczenia praktyczne.

Oranizacja Szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
 • Uczestnik szkolenia posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony przez uprawnionego lekarza za stwierdzeniem "kandydat na szkolenie może pracować w izolującym sprzęcie ochrony dróg oddechowych (aparatrach powietrznych) i ciała (ubraniach gazoszczelnych)".
 • Zajecia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem i praktyką.
 • Zajęcia prowadzone w niewielkich grupach.
 • Szkolenie zaplanowano na 2 dni - łącznie 16 godzin lekcyjnych.
 • Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie noclegów i wyżywienia.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej "karcie zgłoszenia" na fax: 52/374 73 87 lub email: grzegorz.starszak@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać - tel. 504 241 764; 784 075 860; 52/374 80 73

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Al. Wojska Polskiego 65
Start:
2015-02-05
Koniec:
2015-02-06