Szkolenie dla instalatorów c.o.


Szkolenie pt. "Instalator urządzeń grzewczych c.o. na paliwa stałe" współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Organizatorem szkolenia jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Szkolenie obejmuje 4 dni zajęć, a podczas nich wykłady, laboratoria i ćwiczenia. Dofinansowanie UE obejmuje 30% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 25% dla dużych przedsiębiorstw.

Termin szkoleń: 15-18.04.2013, 13-16.05.3013, 18-21.06.2013 r.
Czas trwania: 4 dni
Koszt szkolenia: 800 zł netto/os.

Miejsce: Katowice

Dofinansowane:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 30%
- duże przedsiębiorstwa 25%

Program szkolenia:

Dzień I

    Wykład
        Rodzaje urządzeń grzewczych, budowa, sposoby sterowania
        Paliwa stałe w tym biomasa – preferencje i dostępność

    Laboratorium
        Regulacja pracy kotła wyposażonego w sterownik bistabilny przy pomocy podręcznych przyrządów pomiarowych

    Wykład
        Podstawy procesu spalania
        Proste metody obliczeń podstawowych parametrów procesu cz.1.

    Laboratorium
        Regulacja pracy kotła wyposażonego w sterownik bistabilny przy pomocy profesjonalnych przyrządów pomiarowych dane pod ćwiczenia

    Ćwiczenia
        Proste metody obliczeń podstawowych parametrów procesu cz.2.

Dzień II

    Laboratorium
        Stany zwiększonej emisji zanieczyszczeń, regulacja pracy kotła wyposażonego w sterownik bistabilny bez użycia aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych

    Wykład
        Obowiązujące akty prawne
        Przepisy bezpieczeństwa i możliwości określenia sprawności działania instalacji kominowej
        Wady i zalety możliwych rozwiązań projektowo-wykonawczych /konstrukcyjno-wykonawczych pod kątem doboru i eksploatacji
        Właściwa eksploatacja i konserwacja
        Możliwości usprawnienia i modernizacji istniejących instalacji

    Laboratorium
        Praca instalacji – różnice pracy kotła zależnie od wielkości zładu, zastosowanych pomp, zaworów itp.

Dzień III

    Laboratorium
        Współpraca z kolektorem słonecznym, praca instalacji z zastosowaniem automatyki pogodowej i pokojowej

    Wykład
        Rodzaje instalacji, wyposażenie i sterowanie możliwości techniczne i prawne
        Urządzenia wykorzystujące energię odnawialną (kolektory słoneczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe itp.)informacje podstawowe

    Laboratorium
        Stany awaryjne i praca kotła przy wykorzystaniu sterownika adaptacyjnego cz.1

    Wykład
        Elementy audytu energetycznego pod kątem doboru instalacji, jej eksploatacji i kosztów produkowanego ciepła i c.w.u.

    Laboratorium
        Praca instalacji pod różnym obciążeniem + stany awaryjne cz.2

Dzień IV

    Wykład
        Wpływ budowy kotła i parametrów procesu na ekologię i ekonomię
        Obowiązujące uwarunkowania prawne dotyczące montażu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, eksploatacji, bhp oraz badań energetyczno-emisyjnych

Organizator:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Miasto:
Katowice
Adres:
Ligocka 103
Start:
2013-06-18
Koniec:
2013-06-21