Szkolenie ozonowe - Świadectwo Kwalifikacji


Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących napraw, demontażu, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu lub/i regeneracji substancji kontrolowanych oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami (grupa II). Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu "Substancje Kontrolowane" wraz z Świadectwem Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.

Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U nr 121, poz. 1263) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009).

Kontakt:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
tel. 52 374 80 73, kom. 504 241 764
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Zgłoszenia od osób lub firm zainteresowanych szkoleniami przyjmują:
Magdalena Firgolska – tel. 504 241 764, 504 241 927, 52 374 80 73; e-mail: magdalena.frigolska@metalko.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z Bydgoszczy organizuje szkolenia z zakresu chłodnictwa freonowego, chłodnictwa amoniakalnego, wentylacji, klimatyzacji oraz klimatyzacji samochodowej, pozwalające podnieść kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z branżą HVACR.

 

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Miasto:
Bydgoszcz
Adres:
Wojska Polskiego 65
Start:
2015-06-11
Koniec:
2015-06-12